Studijski program

Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja (144449)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 60
Predavanja 40
Auditorne vježbe 20
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić
Izvođač vježbi
dr. sc. Bruna Tariba
Ocjenjivanje
Usmeni – jedno pitanje iz svakog poglavlja modula

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić
izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić

Opis predmeta

Modul Upravljanje reprodukcijom daje temeljna znanja iz anatomije i fiziologije spolnih organa ženki i mužjaka domaćih životinja. Opisuje hormonalnu regulaciju spolnog ciklusa, primarne i sekundarne spolne hormone, karakteristike spolnog ciklusa različitih vrsta domaćih životinja, primjenu hormona u reprodukciji životinja, biotehnologiju reprodukcije – embriotransfer, proizvodnju jajnih stanica in vitro, oplodnju in vitro, kloniranje, određivanje spola embrija, poremetnje u radu muških spolnih organa, abortus, liječenje disfunkcija jajnika i maternice, lažnu bređost, mliječnu žlijezdu domaćih životinja, proizvodnju jajnih stanica in vitro, fertilizaciju in vitro, seksiranje sperme, određivanje spola embrija, pregled ženskih spolnih organa, indukcija i sinkronizacija estrusa goveda, ovaca i koza, svinja i konja embriotransfer ovaca i goveda, liječenje ženskih spolnih organa. Planiranje upravljanja reprodukcijom pojedinih vrsta domaćih životinja, praćenje plodnosti i patologije reprodukcije.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Nakon završetka modula studenti će moći planirati i kontrolirati reprodukciju domaćih životinja na farmama. Organizirati će biotehnologiju rasplođivanja, umjetno osjemenjivanje, embriotransfer i primjenu seksirane sperme. Obavljati nadzor plodnosti domaćih životinja.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe će se održavati u jednoj grupi.
 • Predavanja
  Predavanja će se održavati u jednoj grupi.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava će se održavati u jednoj grupi.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Sveobuhvatno temeljno znanje o svim čimbenicima važnim za upravljanje reprodukcijom domaćih životinja.
Poznavanje hormonalne regulacije spolnog ciklusa, karakteristike spolnog ciklusa pojedinih vrsta domaćih životinja i primjenu hormona u reprodukciji.
Objasniti biotehnologiju reprodukcije – embriotransfer, proizvodnju jajnih stanica in vitro, oplodnju in vitro, određivanje spola embrija, poremetnje u radu muških spolnih organa, abortus, liječenje disfunkcija jajnika i maternice, lažnu bređost, mliječnu žlijezdu domaćih životinja, proizvodnju jajnih stanica in vitro, fertilizaciju in vitro, seksiranje sperme, određivanje spola embrija, pregled ženskih spolnih organa, indukcija i sinkronizacija estrusa goveda, ovaca, koza, svinja i konja, embriotransfer ovaca i goveda, liječenje ženskih spolnih organa.
Planirati upravljanja reprodukcijom pojedinih vrsta domaćih životinja, praćenje plodnosti i patologije reprodukcije.

Tjedni plan nastave

 1. Spolni hormoni, spolni ciklus, ovarijalni ciklus, ovulacija i njeni mehanizmi, žuto tijelo, ciklusne promjene na jajovodima, maternici, grljku maternice, rodnici s predvorjem. Indukcija i sinkronizacija estrusa, indukcija ovulacije, sprečavanje estrusa, odgađanje estrusa, indukcija i sinkronizacija poroda u pojedinih vrsta domaćih životinja.
 2. Indukcija i sinkronizacija estrusa, indukcija ovulacije, sprečavanje estrusa, odgađanje estrusa, indukcija i sinkronizacija poroda u pojedinih vrsta domaćih životinja.
 3. Ciklusne promjene na spolnim organima kobile, krave, ovce, koze, krmače, kuje, mačke i kunice. Usporedba spolnih ciklusa nabrojanih vrsta životinja.
 4. Pojam i povijest embriotransfera, priprema donora i recipijenta za embriotransfer, osjemenjivanje donora, metode embriotransfera, embriotransfer kopitara, preživača, svinja, mesojeda i kunića.
 5. Spolni refleksi, prirodno osjemenjivanje kopitara, preživača, svinja, mesojeda i kunića.
 6. Proizvodnja jajnih stanica in vitro, fertilizacija in vitro, određivanje spola embrija, kloniranje životinja.
 7. Nasljedne impotencije, izostanak erekcije, hipoplazija testikula, parafimoza, upale sluznice penisa i prepucija, krvne fistule na penisu, disfunkcija penisnog mišića.
 8. Zdravstveni pregled ženskih spolnih organa i klinička dijagnostika gravidnosti krava i kobila.
 9. Lažna bređost, abortus životinja, liječenje disfunkcija jajnika i maternice, upala sjemenika i nuzsjemenika, zaostanje sjemena, hidrops skrotuma, alimentarna impotencija, umjetno stečena impotencija.
 10. Kočenje spolnih refleksa, nedostatak spolnog nagona, ekstragenitalni uzroci impotencije.
 11. Pregled ženskih spolnih organa, indukcija i sinkronizacija estrusa goveda, ovaca i koza, embriotransfer ovaca i goveda, liječenje ženskih spolnih organa.
 12. Razvoj mliječne žlijezde, građa vimena kobila, krava, ovaca, koza, krmača, kuja, mačaka, kunica, stvaranje i lučenje mlijeka.
 13. Znakovi prije poroda, faze poroda, pomoć kod poroda, postupak s mladunčadi nakon poroda.
 14. Vaginalni i rektalni pregled ženskih životinja, dijagnostika gravidnosti.
 15. Terenska nastava.

Obvezna literatura

 1. Rupić, V. (2010). Zaštita zdravlja domaćih životinja, fiziologija i patologija reprodukcije,. Zagreb: vlast. nakl. autora.
 2. Rupić, V. (2010). Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Čakovec: Zrinski d.d.
 3. Predavanja

Preporučena literatura

 1. Makek, Z., Getz, I., Prvanović, N., Tomašković, A., Grizelj, J. (2009). Rasplođivanje konja. Zagreb: Veterinarski fakultet.
 2. Tomašković, A., Makek, Z., Dobranić, T., Samardžija, M. (2008). Rasplođivanje krava i junica. Zasgreb: Veterinarski fakultet.
 3. Pugh, D.G., Baird, A.N. (2012).Sheep and goat medicine. -2nd ed., Elsevier.
 4. Divers, J.D., Peek ,S.F. (2008). Diseseas of dairy cattle. Saunders: Elsevier.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – Porodništvo domačih životinja