Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Hranidba životinja i hrana (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Prvi cilj diplomskog studijskog programa Hranidba životinja i hrana je postići da studenti preko razumijevanja kemije, probave i metabolizma hranjivih tvari razumiju hranjivu vrijednost hrane za životinje i hranidbene potrebe životinja. Drugi cilj studija je da studenti nauče primjenom glavni hranidbenih sustavima u EU procjenjivati hranjivu vrijednost različitih krmiva za pojedine vrste i kategorije životinja te procjenjivati potrebe životinja. Treći cilj je stjecanje neophodnih znanja i vještina iz primijenjene hranidbe za samostalno sastavljanje zdravstveno ispravni, tržišno konkurentni, tehnološki izvedivi i po okoliš i dobrobit životinja prihvatljivi obroka/smjesa za glavne vrste i kategorije domaći životinji na temelju njihove očekivane proizvodnje i hranjivosti dostupnih krmiva.
Po završetku studija studenti studija Hranidba životinja i hrana su prvenstveno osposobljeni za samostalno formuliranje hrane za životinje, upravljanje tehnološkim procesima i menadžmentom proizvodnje u tvornicama hrane za životinje i kućne ljubimce te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i integriranim sustavima proizvodnje i prodaje hrane za životinje u zemlji i svijetu. Isto tako su osposobljeni za samozapošljavanje te obrazovni rad na srednjim i visokim učilištima, istraživački rad na visokim učilištima i znanstvenim institutima, nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju iz biotehničkog znanstvenog područja. Nadalje osposobljeni su za obavljanje složenih zadataka i edukacije u savjetodavnoj službi i laboratorijima za kemijske i hranidbene analize hrane za životinje te državnoj upravi na području sigurnosti hrane za životinje, planiranje proizvodnje i potrošnje hrane za životinje na razinama od lokalne zajednice do države i EU.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka hranidbe životinja i hrane
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 33.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Kemija i kontrola hrane za životinje (169447)
Maslov Bandić, L.
R1 60
(36+12+12)
1.
6.00 Metode vrednovanja hrane za životinje (157136)
Kljak, K.
R1 60
(30+28+2)
1.
3.00 Biologija probave i metabolizam (26590)
Salajpal, K.
R1 30
(28+2+0)
1.
6.00 Opća hranidba životinja (169448)
Pintar, J.
R1 60
(50+6+4)
1.
6.00 Hrana za životinje (144502)
Grbeša, D.
R1 60
(24+30+6)
1.
6.00 Hranidba preživača (144503)
Grbeša, D.
R1 60
(38+18+4)
1.
3.00 Biokemija - odabrana poglavlja (26142)
Jalšenjak, N.
R1 30
(30+0+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 26.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Hranidba konja i kućnih ljubimaca (133174)
Kiš, G.
60
(40+10+10)
2.
6.00 Hranidba peradi i kunića (144505)
Pintar, J.
R1 60
(30+18+12)
2.
6.00 Hranidba svinja (116758)
Pintar, J.
R1 60
(40+12+8)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
6.00 Tehnika proizvodnje hrane za životinje (144506)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14452 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Hranidba u akvakulturi (169450)
Matulić, D.
R1 60
(20+32+8)
2.
3.00 Zdravstveni aspekti hranidbe životinja (144507)
Kostelić, A.
30
(20+10+0)
2.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R1 60
(32+18+10)
2.
3.00 Alternativni uzgoji peradi (169415)
Bedeković, D.
R1 30
(20+6+4)
2.
6.00 Marketing u poljoprivredi (132889)
Kovačić, D.
R1 60
(41+0+19)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručni projekt-Hranidba životinja i hrana (144511)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Hranidba životinja i hrana (144510)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14455 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Hranidba goveda u proizvodnji mesa (144509)
Kiš, G.
30
(22+6+2)
3.
6.00 Krmne kulture (26646)
Maćešić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
6.00 Uljarice (144330)
Pospišil, M.
R1 60
(40+10+10)
3.
6.00 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja (144449)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
6.00 Uvod u SAS i R (144443)
Džidić, A.
R1 60
(14+42+4)
3.
6.00 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (144441)
Kapš, M.
R1 60
(30+30+0)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
6.00 Upravljanje troškovima u agrobiznisu (87427)
Grgić, Z.
R1 60
(30+16+14)
3.
3.00 Precizna hranidba ovaca i koza (144508)
Kiš, G.
30
(20+6+4)
3.
3.00 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada (144450)
Kapš, M.
R1 30
(6+6+18)
3.
6.00 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva (185568)
Bedeković, D.
R1 60
(40+8+12)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hranidba životinja i hrana (169296)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14456 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Fiziologija stresa i adaptacija (87434)
Salajpal, K.
R1 30
(24+0+6)
4.
3.00 Konzerviranje voluminozne krme (144327)
Vranić, M.
R1 30
(18+9+3)
4.
6.00 Žitarice-zrnate škrobnate kulture (144322)
Svečnjak, Z.
R1 60
(44+12+4)
4.
6.00 Proizvodnja ovčjeg i kozjeg mlijeka (144512)
Prpić, Z.
R1 60
(40+14+6)
4.
6.00 Travnjaštvo (144325)
Bošnjak, K.
R1 60
(37+15+8)
4.
6.00 Kinologija (197689)
Tomljanović, T.
R1 60
(30+22+8)
4.