Studijski program INTER-EnAgro Plan nastave Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad Konzultacije mentora

Krajobrazna arhitektura (120.00 ECTS)

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka krajobrazne arhitekture
(mag. ing. prosp. arch.)

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Teorija zaštitnog planiranja (26475)
Butula, S.
R1 60
(30+0+30)
1.
6.00 Krajobrazno oblikovanje -studio 1 (169463)
Hrdalo, I.
R1 60
(18+20+22)
1.
6.00 Krajobrazno planiranje - Studio (144515)
Butula, S.
R1 60
(18+8+34)
1.
6.00 Urbanističko planiranje (157466)
Lipovac, N.
R2 60
(20+25+15)
1.
6.00 Ekološka psihologija (144513)
Ajduković, D.
R2 60
(30+0+30)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 20.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Zaštitno okolišno planiranje - Studio (144518)
Butula, S.
R1 60
(22+4+34)
2.
6.00 Krajobrazno oblikovanje-studio 2 (169464)
Hrdalo, I.
R2 60
(20+20+20)
2.
6.00 Teorija krajobraznog oblikovanja (157468)
Rechner Dika, I.
R2 60
(35+19+6)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14493
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Tendencije u suvremenoj krajobraznoj arhitekturi (157469)
Rechner Dika, I.
R1 60
(30+20+10)
2.
6.00 Elementi i dinamika krajobraza (169465)
Maradin, M.
60
(28+32+0)
2.
6.00 Zaštita prirode (144100)
R2 60
(30+20+10)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14494
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biljna raznolikost Hrvatske (144522)
Bogdanović, S.
R1 60
(30+25+5)
2.
6.00 Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora (144521)
Grgić, I.
R1 60
(32+16+12)
2.
6.00 Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)
Han Dovedan, I.
R1 60
(24+10+26)
2.
6.00 Sistematika tla (144080)
Husnjak, S.
R1 60
(34+19+7)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručni projekt-Krajobrazna arhitektura (144529)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Krajobrazna arhitektura (144528)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14495
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 24.00
@ Sati
nastave
Sem.
12.00 Arhitektonsko projektiranje-Studio (157471)
Stergaršek, S.
R1 120
(30+82+8)
3.
6.00 Uređenje ruralnog krajobraza (144524)
Andlar, G.
R1 60
(15+5+40)
3.
3.00 Etika okoliša (26189)
Trako Poljak, T.
R1 30
(15+0+15)
3.
3.00 Krš kao prostorni fenomen (26269)
Krklec, K.
R1 30
(20+5+5)
3.
3.00 Metode istraživanja u društvenim znanostima (169466)
Bokan, N.
R1 30
(10+20+0)
3.
3.00 Uređivanje voda (144525)
Šimunić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Bagić, G.
R3 30
(15+15+0)
3.
3.00 Kultura građenja (157472)
Bobovec, B.
R2 30
(15+15+0)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Krajobrazna arhitektura (169297)
0
(0+0+0)
4.

* student treba izabrati najmanje 18 ECTS-a iz ove grupe predmeta
** student treba izabrati najmanje 12 ECTS-a iz ove grupe predmeta