Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Urbanističko planiranje (157466)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 20
Seminar 15
Projektantske vježbe 25
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 56%
Dobar (3) 67%
Vrlo dobar (4) 78%
Izvrstan (5) 89%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Nenad Lipovac
prof. dr. sc. Nenad Lipovac

Opis predmeta

Upoznavanje s temeljnim načelima nastanka ljudskih naselja u odnosu na kulturološka, povijesna, zemljopisna i klimatska određenja određenog prostora.
Upoznavanje sa teorijom i metodama suvremenog urbanističkog planiranja te glavnim zakonskim aktima kojima se uređuje način planiranja, korištenja i upravljanja Prostora kao temeljne vrijednosti Republike Hrvatske

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet upoznaje studente s urbanističkim razvojem kroz povijesna razdoblja, kao i sa suvremenim urbanističkim teorijama i politikama, te suvremenim pristupima uređenja prostora. Istovremeno osposobljava studente u kritičkom sagledavanju urbanističkih cjelina kroz analize i vrednovanja karakterističnih urbanističkih cjelina i izradu konceptualnog rješenja dijela grada.

Oblici nastave

 • Ostalo
  Vježbe – izrada konceptualnog rješenja uređenja dijela grada
 • Predavanja
  Kroz predavanja studenti se upoznaju s temeljnim načelima nastanka ljudskih naselja, sa urbanističkim teorijama i politikama, te sa zakonskim okvirima kojima je uređen način planiranja
 • Seminari
  Studenti se upoznaju s karakteristikama urbanističkih cjelina nastalih u različitim povijesnim razdobljima, kroz proces analize i vrednovanja

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti razvojni proces nastanka ljudskih naselja u odnosu na kulturološka, povijesna, zemljopisna i klimatska određenja prostoraIdentificirati, ocijeniti i
Imati spoznaje o suvremenim paradigmama i metodama urbanističkog planiranja
Imati spoznaje o procesu planiranja i glavnim zakonskim aktima kojima se uređuje način planiranja, korištenja i upravljanja prostorom

Tjedni plan nastave

 1. Povijest nastanka naselja u različitim vremenskim odrednicama i različitim prostorima svijeta: Prapovijesna naselja, Antika/Egipat, Srednja Azija, Grčka, Rim; Predavanja
 2. Povijest nastanka naselja u različitim vremenskim odrednicama i različitim prostorima svijeta: Srednji vijek, Renesansa; Predavanja
 3. Povijest nastanka naselja u različitim vremenskim odrednicama i različitim prostorima svijeta: Barok; Predavanja
 4. Povijest nastanka naselja u različitim vremenskim odrednicama i različitim prostorima svijeta: Grad 18. i 19. Stoljeća; Predavanja
 5. Suvremene teorije urbanističkog planiranja: modernizam/funkcionalizam, postmodernizam/ novi urbanizam, održivi razvoj; EU smjernice i direktive; Predavanja
 6. Oblikovanje grada i gradskih područja: dogradnja, rekonstrukcija, obnova, gradnja na novim površinama; Vježbe
 7. Prikaz suvremenih metoda urbanističkog planiranja i oblikovanja: od strateškog do provedbenog nivoa; Vježbe
 8. Prikaz suvremenih metoda urbanističkog planiranja i oblikovanja: od strateškog do provedbenog nivoa; Vježbe
 9. Obilazak grada i upoznavanje sa njegovim pojedinim djelovima 'u živo' (in-situ); Terenska nastava
 10. Analiza i vrednovanje karakterističnih urbanističkih cjelina povijesnog razvoja grada; Seminar
 11. Analiza i vrednovanje karakterističnih urbanističkih cjelina povijesnog razvoja grada; Seminar
 12. Analiza i vrednovanje karakterističnih urbanističkih cjelina povijesnog razvoja grada; Seminar
 13. Konceptualno rješenje uređenja dijela grada; Seminar
 14. Konceptualno rješenje uređenja dijela grada; Vježbe
 15. Konceptualno rješenje uređenja dijela grada; Vježbe

Obvezna literatura

 1. Milić, B. (2002) Razvoj grada kroz stoljeća I,II,III, Školska knjiga, Zagreb
 2. Prinz,D. (2006) Urbanizam, svezak 1. – Urbanističko planiranje, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb
 3. Prinz,D. (2008) Urbanizam, svezak 2. – Urbanističko oblikovanje, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb
 4. Kostof, S (1992) The City Assembled, Thames and Hudson Ltd, London: 320 str. ISBN 0-500-34124-9
 5. Frey, H. (1999) Designing the city, Towards a more sustainable urban form, E & FN Spon, London: 148 str. ISBN 0-419-22110-7
 6. Trancik, R. (1986) Finding Lost Space, Theories of Urban Design, Van Nostrand Reinhold, New York: 246 str. ISBN 0-442-28399-7

Preporučena literatura

 1. Duany,A., Plater-Zyberk, E. (1991) Towns and town-making principles, Rizzoli, New York: 119 str. ISBN 0-8478-1436-X
 2. Bacon, E. (1967) Design of cities, The Viking Press,, New York: 296 str.
 3. Dimitrovska Andrews, K. (2011) Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana