Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Krajobrazna arhitektura (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj diplomskog studija Krajobrazna arhitektura je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje kompetencija koje su zasnovane na suvremenim spoznajama u području oblikovanja, planiranja i upravljanja krajobrazima, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području krajobrazne arhitekture. To podrazumijeva i obuhvaća stjecanje kompetencija o zaštiti krajobraza, očuvanju i unapređenju prirodnog i kulturnog naslijeđa, zaštitu prirodnih resursa racionalnim korištenjem zemljišta, zaštitu i obnovu povijesnih perivoja, kao i oblikovanje i izgradnju novih krajobraza.
Cilj je osposobiti studente za rješavanje sve većih, raznolikijih i složenijih čovjekovih prostornih potreba koje utječu na promjene i gubitak vrijednosti u krajobrazu i prostoru, a za koje je potrebno široko obrazovanje iz različitih područja (kao što su prirodoslovno-ekološko, društveno-ekonomsko, tehničko, biotehničko i umjetničko). Zbog toga je studij interdisciplinaran i međufakultetski i u izvođenju nastave sudjeluje šest sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
Cilj diplomskog studija je osposobiti studente za poslove u području djelatnosti krajobrazne arhitekture kao krajobrazni planeri ili projektanti, istraživači ili suradnici, kao voditelji ili članovi timova. To im omogućuje zapošljavanje u: projektnim i planerskim uredima; poduzećima za izgradnju, održavanje i njegu gradskog zelenila; znanstveno-istraživačkim institutima; srednjem i visokom školstvu u obrazovanju za struku krajobrazne arhitekture; ustanovama za zaštitu prirodne i kulturne baštine i zaštitu okoliša; upravnim gradskim službama i resornim ministarstvima nadležnim komorama i u organima stručnih staleških udruženja i društava na poslovima organiziranja i promicanja stručne djelatnosti krajobrazne arhitekturete za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka krajobrazne arhitekture
(mag. ing. prosp. arch.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Teorija zaštitnog planiranja (26475)
Butula, S.
R1 60
(30+0+30)
1.
6.00 Krajobrazno oblikovanje -studio 1 (169463)
Hrdalo, I.
R1 60
(18+20+22)
1.
6.00 Krajobrazno planiranje - Studio (144515)
Butula, S.
R1 60
(18+8+34)
1.
6.00 Urbanističko planiranje (157466)
Lipovac, N.
R2 60
(20+25+15)
1.
6.00 Ekološka psihologija (197942)
Štambuk, M.
R2 60
(30+0+30)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 20.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Zaštitno okolišno planiranje - Studio (144518)
Butula, S.
R1 60
(22+4+34)
2.
6.00 Krajobrazno oblikovanje-studio 2 (169464)
Hrdalo, I.
R2 60
(20+20+20)
2.
6.00 Teorija krajobraznog oblikovanja (157468)
Rechner Dika, I.
R2 60
(35+19+6)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14493
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Tendencije u suvremenoj krajobraznoj arhitekturi (157469)
Rechner Dika, I.
R1 60
(30+20+10)
2.
6.00 Elementi i dinamika krajobraza (169465)
Maradin, M.
60
(28+32+0)
2.
6.00 Zaštita prirode (144100)
Španjol, Ž.
60
(30+20+10)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14494
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: maksimalno 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biljna raznolikost Hrvatske (144522)
Bogdanović, S.
R1 60
(30+25+5)
2.
6.00 Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora (144521)
Grgić, I.
R1 60
(32+16+12)
2.
6.00 Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)
Han Dovedan, I.
R1 60
(24+10+26)
2.
6.00 Primijenjena vegetacijska ekologija (185569)
Baričević, D.; Vitasović Kosić, I.
60
(30+22+8)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručni projekt-Krajobrazna arhitektura (144529)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Krajobrazna arhitektura (144528)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14495
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
12.00 Arhitektonsko projektiranje-Studio (157471)
Stergaršek, S.
R1 120
(30+82+8)
3.
6.00 Uređenje ruralnog krajobraza (144524)
Andlar, G.
R1 60
(15+5+40)
3.
3.00 Etika okoliša (26189)
Trako Poljak, T.
R1 30
(15+0+15)
3.
3.00 Krš kao prostorni fenomen (26269)
Krklec, K.
R1 30
(20+5+5)
3.
3.00 Uređivanje voda (144525)
Šimunić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
3.00 Kultura građenja (157472)
Bobovec, B.
R2 30
(15+15+0)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
3.00 Psihologija ekološki održivog ponašanja (197701)
Štambuk, M.
R2 30
(15+0+14)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Krajobrazna arhitektura (169297)
0
(0+0+0)
4.