Studijski program

Obilježja i primjena cvjetnih vrsta (197691)

ECTS bodovi 3.00
Sati nastave 30
Predavanja 15
Seminar 4
Projektantske vježbe 10
Preduvjeti
Botanika
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70 %
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje vježbi i terenske nastave, izrada seminarskog rada

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec

Opis predmeta

Predmet osposobljava studente za prepoznavanje cvjetnih vrsta (jedno- i dvogodišnjih, trajnica i geofita) koje se koriste u uređenju javnih i privatnih zelenih površina, Naglasak se stavlja na morfološke karakteristike vrsta (habitus, boja i tekstura listova, vrijeme cvatnje, boja, veličina i oblik cvijeta/cvata; plodovi) kao nositelje njihove dekorativnosti te osnovnih uvjeta koji su potrebni za uspješnu primjenu odabrane vrste (ekološki uvjeti rasta). Razmatraju se i mogućnosti odabira vrsta za posebne situacije poput kamenjara, vodenih, krovnih i vertikalnih vrtova te cvjetnih livada s niskom razinom održavanja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Položena botanika

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
-prepoznati cvjetne vrste
-odabrati vrstu s obzirom na uvjete okoliša
-oblikovati uvijek atraktivnu cvjetnu plohu
-odabrati cvjetne vrste za posebne situacije (krovni vrt, vodeni vrt, vertikalni vrt, cvjetna livada)
-predvidjeti troškove održavanja cvjetnih gredica
Seminarski rad, kolokviji

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje nastave, vježbi, terenske nastave, praćenje napretka studenata

Obaveze studenta

Pohađanje vježbi i terenske nastave, izrada seminarskog rada

Tjedni plan nastave

 1. 1. u uvodnom predavanju opisuju se morfološka svojstva biljaka koja su nositelji dekorativnosti cvjetnih vrsta
 2. 2. porijeklo vrste, uvjeti staništa, uvjeti za rast u primjeni na gredicama
 3. 3. obilazak reprezentativnih zelenih površina i analiza cvjetnih gredica – terenske vježbe
 4. 4. sezonske cvjetne gredice, osnovne jednogodišnje cvjetne vrste
 5. 5. sezonske cvjetne gredice, osnovne dvogodišnje cvjetne vrste i geofita
 6. 6. sezonske cvjetne gredice, prepoznavanje osnovnih vrsta – vježbe
 7. 7. seminarski rad, odabir vrsta za sezonske cvjetne gredice – prezentacija
 8. 8. 1. Kolokvij – morfološka svojstva i ekološki zahtjevi osnovnih jedno- i dvogodišnjih cvjetnih vrsta i geofita
 9. 9. trajnice, razlozi primjene, podjela, pregled vrsta trajnica za različita staništa
 10. 10. trajnice, prepoznavanje različitih vrsta trajnica – vježbe
 11. 11. trajnice za kamanjera, vodene vrtove, krovne vrtove, xeriscaping
 12. 12. trajnice, prepoznvanje različitih vrsta trajnica – vježbe
 13. 13. analiza trajnica u ponudi rasadnika – terenske vježbe
 14. 14. seminarski rad – odabir vrsta za održive gredice s trajnicama
 15. 15. 2. kolokvij

Obvezna literatura

 1. Hessayon, D.G. (1997) Cvijeće u vrtu. Mozaik knjiga, Zagreb
  (2008) Cvijeće i ukrasno bilje – velika ilustrirana enciklopedija. Mozaik knjiga, Zagreb
  Auguštin, D. (2003) Cvjećarstvo 1. Školska knjiga Zagreb
  Auguštin, D. (2001) Cvjećarstvo 2. Školska knjiga Zagreb