Studijski program

Osnove crtanja AutoCAD programa (169231)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 12
Seminar 3
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Lucija Blašković
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Lucija Blašković
doc. dr. sc. Dubravka Mandušić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Lucija Blašković
doc. dr. sc. Dubravka Mandušić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70 %
Dobar (3) 71-80 %
Vrlo dobar (4) 81-90 %
Izvrstan (5) 91-100 %

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Lucija Blašković
doc. dr. sc. Lucija Blašković

Opis predmeta

Stjecanje osnovnih principa CAD-a, potpuno svladavanje AutoCAD-ovog sučelja, korištenje osnovnih naredbi za crtanje, korištenje nekih naprednih naredbi za crtanje, samostalna izrada složenih ravninskih crteža, obrada i opremanje crteža, export u vanjske aplikacije.

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
- primjenjivati osnovne principe CAD
- u potpunosti vladati AutoCAD-ovim sučeljem
- koristiti osnovne naredbe za crtanje
- upotrebljavati napredne naredbe za crtanje
- samostalno izrađivati složene ravninske crteže, obrađivati i opremati, te eksportirati u vanjske aplikacije

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) < 60
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)

Tjedni plan nastave

 1. Snalaženje u radnom okruženju. Rad s datotekama. Prikazivanje objekata (Pan, Zoom, Regen).
 2. Statusna traka, brzi izbornik, glavni izbornik, traka za pisanje naredbi, alatna traka, autodesk exchange, palete, prilagodba sučelja.
 3. Prikaz višestrukih prozora, mjerne jedinice (units), editiranje točaka.
 4. Studenti se upoznaju sa unosom podataka. Kreiranje osnovnih objekata (Line, Circle, Arc, Erase, Rectangle, Polygon + spline). Korištenje alata Osnap, polar i Otrack. Rad s jedinicama.
 5. Izbor objekata u crtežu. Pomicanje, kopiranje i zrcalno preslikavanje objekata. Kreiranje pravokutnih i kružnih uzoraka. Promjena veličine objekta.
 6. Korištenje slojeva. Promjena i prenošenje osobina objekta. Paleta Properties.
 7. Upotreba naredbi za ispitivanje crteža (računanje udaljenosti i koordinata; računanje površine; dobivanje informacija o objektu).
 8. Skraćivanje i produživanje objekta do definiranih granica (Trim i Extend). Kreiranje paralelnih i koncentričnih geometrijskih oblika (Offset). Spajanje objekata (Join).
 9. Lomljenje objekta (Break, Break at point). Dodavanje zaobljenog i zakošenog kuta (Fillet, Chamfer). Rastezanje objekta (Stretch).
 10. Rad s prikazima za printanje i prozorima za poglede.
 11. Višeredni i jednoredni tekst. Upotreba tekstualnih stilova. Uređivanje teksta. Šrafiranje.
 12. Kreiranje i mijenjanje kota. Upotreba kotnih stilova. Upotreba multilidera. Upotreba blokova i paleta DesignCenter.
 13. Krivulje, elipse, tabele.
 14. Postavke stranica i printanje crteža. Kreiranje predložaka crteža.
 15. Kolokvij: izrada projektnog zadatka (crteža) u prostoru