Studijski program Plan nastave Raspored nastave Popis studenata: grupe Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad Konzultacije mentora

Krajobrazna arhitektura (180.00 ECTS)

Akademski naziv

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka krajobrazne arhitekture (univ. bacc. ing. prosp. arch.)

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Botanika (26596)
Britvec, M.
R1 60
(26+30+4)
1.
6.00 Geomorfologija s osnovama geologije (26617)
Krklec, K.
R1 60
(35+20+5)
1.
6.00 Osnove arhitektonskog projektiranja (144019)
Stergaršek, S.
R1 60
(30+20+10)
1.
6.00 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (169228)
Andlar, G.
R1 60
(24+26+10)
1.
6.00 Crtanje 1 (144016)
Waldgoni, R.
60
(8+48+4)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Pedologija krajobraza (144022)
Husnjak, S.
R1 60
(34+20+6)
2.
3.00 Fitocenologija (144021)
Vitasović Kosić, I.
R1 30
(14+14+2)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Uvod u krajobrazno oblikovanje 2 (144023)
Rechner Dika, I.
R1 60
(20+30+10)
2.
6.00 Povijest umjetnosti (26397)
Jurković, M.; Alviž, J.; Nestić, J.
R1 60
(50+0+10)
2.
6.00 Crtanje 2 (144705)
Waldgoni, R.
60
(8+48+4)
2.
3.00 Krajobrazna ekologija (26260)
Mihaljević, Z.
30
(18+0+12)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Oblikovanje otvorenog prostora I (144026)
Pereković, P.
R1 60
(20+29+11)
3.
6.00 Geodezija i prostorne informacije (144024)
Mastelić Ivić, S.
R1 60
(28+28+4)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Parkovna dendrologija 1 (144000)
Židovec, V.
R2 60
(30+14+16)
3.
6.00 Likovna analiza i plastično oblikovanje (144025)
Waldgoni, R.
60
(8+48+4)
3.
6.00 Osnove urbanističkog planiranja (86375)
Mrđa, A.
60
(15+39+6)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Krajobrazna tehnika (169229)
Pereković, P.
R1 60
(30+24+6)
4.
6.00 Oblikovanje otvorenog prostora II (154265)
Pereković, P.
R1 60
(20+25+15)
4.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Parkovna dendrologija 2 (144030)
Židovec, V.
R2 60
(15+25+20)
4.
6.00 Daljinska istraživanja u proučavanju krajobraza (144027)
Gajski, D.
R1 60
(28+32+0)
4.
6.00 Osnove prostornog planiranja (86379)
Lukić, A.
60
(30+0+30)
4.

5. semestar, 3. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Osnove krajobraznog planiranja (26360)
Butula, S.
R1 60
(22+8+30)
5.
6.00 Razvoj oblikovanja krajobraza (154266)
Rechner Dika, I.
R1 60
(35+19+6)
5.
6.00 Uređenje gradskog krajobraza (169230)
Hrdalo, I.
R1 60
(18+14+28)
5.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14426
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Agroklimatologija (169754)
Šestak, I.
R1 60
(42+14+4)
5.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
5.
3.00 Principi fiziologije bilja (26408)
Poljak, M.
R1 30
(20+5+5)
5.
6.00 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju (154268)
Pereković, P.
R1 60
(30+30+0)
5.
6.00 Ruralna i urbana sociologija (26434)
Bokan, N.
R1 60
(30+4+26)
5.
3.00 Osnove crtanja AutoCAD programa (169231)
Blašković, L.
R1 30
(15+12+3)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Bagić, G.
R3 30
(15+15+0)
5.

6. semestar, 3. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručni projekt-Krajobrazna arhitektura (144037)
30
(0+0+0)
6.
6.00 Završni rad-Krajobrazna arhitektura (131666)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Krajobrazna arhitektura (144036)
120
(0+0+0)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14428
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Konstrukcije i materijali u krajobraznoj arhitekturi (154277)
Stergaršek, S.
R2 60
(30+10+20)
6.
6.00 Tipologija krajobraza (144035)
Andlar, G.
R1 60
(10+50+0)
6.
6.00 Zaštita okoliša i krajobraza (26534)
Butula, S.
R1 60
(26+0+34)
6.
6.00 Održavanje i njega zelenih površina (144033)
Poje, M.
R1 60
(28+10+22)
6.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (116376)
Mesić, M.
R1 60
(40+16+4)
6.
6.00 Značaj ishrane bilja u krajobraznoj arhitekturi (86040)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(44+10+6)
6.
3.00 Osnove ukrasnih i sportskih travnjaka (144009)
Bošnjak, K.
R1 30
(23+3+4)
6.
3.00 Jahanje (143846)
Ramljak, J.
R1 30
(8+20+2)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.
3.00 Govorničke vještine (26216)
Varošanec-Škarić, G.; Carović, I.
R1 30
(6+0+24)
6.

*Student treba izabrati najmanje 12 ECTS-a iz Grupe 14426
** Grupa 14428-slobodan izbor