Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Crtanje 2 (144705)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 60
Predavanja 8
Auditorne vježbe 48
Seminar 4
Izvođač vježbi
V. pred. dr. sc. Ivana Tutek, dipl. ing. arh.
Izvođač seminara
V. pred. dr. sc. Ivana Tutek, dipl. ing. arh.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave i uredno izvršavanje svih obaveza.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Renata Waldgoni
prof. dr. sc. Renata Waldgoni

Opis predmeta

Primjena usvojenih načina prikazivanja prostora. Umetanje u prikaz viđenog i/ili konstruiranog prostora. Razlikovanje i primjena linearnog, grafičkog i tonskog izričaja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Kolegij osposobljava studenta za crtanje kompleksnih prostornih prikaza, crtanje promišljenih, apstraktnih intervencija u viđenom ili izmišljenom prostoru i za grafičku prezentaciju raznovrsnih rješenja.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Rad studenta na svakom pojedinom zadatku uključuje proceduru koja vodi ishodu opisivom nizom glagola iz skupine preporučenih.
 • Predavanja
  Predavanja, vježbe i seminari. Predavanja i uvodna izlaganja daju okvir i postavke zadacima koji se izvode na vježbama. Student dodatno istražuje temu izradom seminara.
 • Seminari
  Rad studenta na svakom pojedinom zadatku uključuje proceduru koja vodi ishodu opisivom nizom glagola iz skupine preporučenih.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nacrtati složeni prostorni prikaz. predaja crteža
Analizirati, vrednovati, odabrati i kreirati nove prostorne odnose. predaja crteža
Generirati i razviti ručne grafičke tehnike. predaja crteža

Način rada

Obaveze nastavnika

Redovito održavanje nastave.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje svih obaveza.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Mapa s crtežima 100% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100?
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
Ukupno 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Od krivulje do linearnog crteža kružne forme.
 2. Studija kompozicije kružnih formi po gledanju.
 3. Studija drveta mlade masline po gledanju.
 4. Odabir drveta u prirodnom okolišu, fotografija, skice, studija/crtež, primjeri iz likovnih umjetnosti. (S)
 5. Tlocrtom i pogledom zadan prostor vrta. Ptičja i žablja centralna perspektiva.
 6. Perspektivni prikaz s dva nedogleda prostora vrta po predlošku iz ptičje i žablje vizure.
 7. Obrada linearnog perspektivnog prikaza crno-bijelom grafikom.
 8. Tonska obrada perspektivnog prikaza.
 9. Crtanje plitkog prostora po gledanju (crtaonica).
 10. Umetanje zamišljenih plošnih elemenata u crtež prostora po gledanju.
 11. Obrada crteža odabranim likovnim tehnikama (npr. boja, kolaž,…)
 12. Crtanje dubokog prostora (hodnik).
 13. Umetanje zamišljenih transparentnih volumena u crtež prostora po gledanju.
 14. Grafička obrada prethodnog crteža.
 15. Od fotografije do prostornog prikaza.(S)

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Risanje, Krajinska arhitektura, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani