Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Krajobrazna arhitektura (180.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Kroz suvremeni nastavni proces omogućit će se studentima stjecanje kompetencija koje su zasnovane na suvremenim spoznajama u području oblikovanja, planiranja i upravljanja krajobrazima, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području krajobrazne arhitekture. To podrazumijeva i obuhvaća stjecanje kompetencija o zaštiti krajobraza, očuvanju i unapređenju prirodnog i kulturnog naslijeđa, zaštitu prirodnih resursa racionalnim korištenjem zemljišta, zaštitu i obnovu povijesnih perivoja, kao i oblikovanje i izgradnju novih krajobraza.
Cilj je osposobiti studente za rješavanje sve većih, raznolikijih i složenijih čovjekovih prostornih potreba koje utječu na promjene i gubitak vrijednosti u krajobrazu i prostoru, a za koje je potrebno široko obrazovanje iz različitih područja (kao što su prirodoslovno-ekološko, društveno-ekonomsko, tehničko, biotehničko i umjetničko). Zbog toga je studij interdisciplinaran i međufakultetski i u izvođenju nastave sudjeluje šest sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
Cilj preddiplomskog studija je osposobiti studente za rad na suradničkim poslovima u: projektnim i planerskim uredima; poduzećima za izgradnju, održavanje i njegu gradskog zelenila; ustanovama za zaštitu prirodne i kulturne baštine i zaštitu okoliša; upravnim gradskim službama i resornim ministarstvima te u organima stručnih staleških udruženja i društava i za samostalan rad na manje zahtjevnim zadacima u području krajobrazne arhitekture (sukladno važećim propisima) kao i za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju.

Akademski naziv

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka krajobrazne arhitekture (univ. bacc. ing. prosp. arch.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Botanika (26596)
Britvec, M.
R1 60
(26+30+4)
1.
6.00 Geomorfologija s osnovama geologije (26617)
Krklec, K.
R1 60
(35+20+5)
1.
6.00 Osnove arhitektonskog projektiranja (144019)
Stergaršek, S.
R1 60
(30+20+10)
1.
6.00 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (169228)
Andlar, G.
R1 60
(24+26+10)
1.
6.00 Crtanje 1 (144016)
Waldgoni, R.
60
(8+48+4)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Pedologija krajobraza (144022)
Husnjak, S.
R1 60
(34+20+6)
2.
3.00 Fitocenologija (144021)
Vitasović Kosić, I.
R1 30
(14+14+2)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Uvod u krajobrazno oblikovanje 2 (144023)
Rechner Dika, I.
R1 60
(20+30+10)
2.
6.00 Crtanje 2 (144705)
Waldgoni, R.
60
(8+48+4)
2.
6.00 Povijest umjetnosti (26397)
Jurković, M.
R1 60
(50+0+10)
2.
3.00 Krajobrazna ekologija (26260)
Brigić, A.
30
(18+0+12)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Oblikovanje otvorenog prostora I (144026)
Pereković, P.
R1 60
(20+29+11)
3.
6.00 Geodezija i prostorne informacije (144024)
Mastelić Ivić, S.
R1 60
(28+28+4)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Parkovna dendrologija 1 (144000)
Židovec, V.
R2 60
(30+14+16)
3.
6.00 Osnove urbanističkog planiranja (86375)
Mrđa, A.
60
(15+39+6)
3.
6.00 Likovna analiza i plastično oblikovanje (144025)
Waldgoni, R.
60
(8+48+4)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Oblikovanje otvorenog prostora II (154265)
Pereković, P.
R1 60
(20+25+15)
4.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Parkovna dendrologija 2 (144030)
Židovec, V.
R2 60
(15+25+20)
4.
5.00 Daljinska istraživanja u proučavanju krajobraza (185441)
Gajski, D.
R1 60
(28+32+0)
4.
5.00 Osnove prostornog planiranja (185440)
Lukić, A.
60
(30+0+30)
4.
2.00 Analize krajobraza (185439)
Butula, S.
R1 30
(10+0+20)
4.
6.00 Krajobrazna tehnika (169229)
Kamenečki, M.
R1 60
(30+24+6)
4.

5. semestar, 3. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Razvoj oblikovanja krajobraza (154266)
Rechner Dika, I.
R1 60
(35+19+6)
5.
6.00 Uređenje gradskog krajobraza (169230)
Hrdalo, I.
R1 60
(18+14+28)
5.
6.00 Osnove krajobraznog planiranja (187318)
Butula, S.
R1 77
(22+10+45)
5.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14426
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Agroklimatologija (169754)
Šestak, I.
R1 60
(42+14+4)
5.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
5.
3.00 Principi fiziologije bilja (26408)
Poljak, M.
R1 30
(20+5+5)
5.
6.00 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju (154268)
Pereković, P.
R1 60
(30+30+0)
5.
3.00 Osnove crtanja AutoCAD programa (169231)
Blašković, L.
R1 30
(15+12+3)
5.
6.00 Ruralna i urbana sociologija (185438)
Bokan, N.
R1 60
(30+0+30)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.
3.00 Istraživačke metode u društvenim znanostima (197690)
Štambuk, M.
R2 30
(15+0+15)
5.

6. semestar, 3. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručna praksa-Krajobrazna arhitektura (144036)
120
(0+0+0)
6.
6.00 Završni rad-Krajobrazna arhitektura (131666)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručni projekt-Krajobrazna arhitektura (144037)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14428
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Konstrukcije i materijali u krajobraznoj arhitekturi (154277)
Stergaršek, S.
R2 60
(30+10+20)
6.
6.00 Zaštita okoliša i krajobraza (26534)
Butula, S.
R1 60
(26+0+34)
6.
6.00 Održavanje i njega zelenih površina (144033)
Poje, M.
R1 60
(28+10+22)
6.
6.00 Značaj ishrane bilja u krajobraznoj arhitekturi (86040)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(44+10+6)
6.
3.00 Osnove ukrasnih i sportskih travnjaka (144009)
Bošnjak, K.
R1 30
(23+3+4)
6.
3.00 Govorničke vještine (26216)
Varošanec-Škarić, G.
R1 30
(6+0+24)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Tipologija krajobraza (185437)
Andlar, G.
R1 60
(10+0+50)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (116376)
Mesić, M.
R1 60
(40+16+4)
6.
3.00 Obilježja i primjena cvjetnih vrsta (197691)
Židovec, V.
30
(15+10+4)
6.