Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Mehanizacija (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj diplomskog studija Poljoprivredna tehnika usmjerenje Mehanizacija je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području mehanizacije poljoprivrede. Cilj je osposobiti studente za sudjelovanje u planiranju, projektiranju i primjeni mehanizacije u različitim granama poljoprivredne proizvodnje, doradi i skladištenju poljoprivrednih proizvoda, korištenju obnovljivih izvora energije, biomase i biogoriva, kao i gospodarenju otpadom iz poljoprivrede. Uz to je cilj osposobiti studente za sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima u području mehanizacije poljoprivrede koja se provode u visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima, te za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju. Znanja stečena tijekom studija trebala bi omogućiti zapošljavanje u tvrtkama koje se bave proizvodnjom, prodajom, korištenjem i održavanjem poljoprivrednih strojeva i opreme, tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, konzultacijskim tvrtkama, savjetodavnoj službi, poljoprivrednim i tehničkim institutima i zavodima, te državnoj i lokalnoj upravi.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka poljoprivredne tehnike
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede (169272)
Filipović, D.
R1 60
(30+30+0)
1.
6.00 Izabrana poglavlja procesne tehnike (144530)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
1.
3.00 Matematika 2 (157478)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Poljoprivredno inženjerstvo (144531)
Mustać, I.
R1 60
(38+18+4)
1.
3.00 Tehnička fizika u poljoprivredi (26464)
Pliestić, S.
R1 30
(20+8+2)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 8.00
@ Sati
nastave
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
6.00 Tehnika proizvodnje hrane za životinje (144506)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14504
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 24.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Tehnologija i organizacija transportnih sustava u poljoprivredi (144580)
Pliestić, S.
R1 60
(35+19+6)
2.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Planiranje tehnike u podrumarstvu (169441)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Metode ocjene tehničkih značajki poljoprivrednih strojeva (134081)
Kovačev, I.
R1 60
(40+16+4)
2.
6.00 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina (26271)
Dobričević, N.
R1 60
(28+26+6)
2.
6.00 Precizna poljoprivreda (132890)
Kovačev, I.
R1 60
(30+15+15)
2.
6.00 Samokretni poljoprivredni strojevi (144533)
Čopec, K.
R1 60
(30+30+0)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14505 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Strojevi i oprema u mlinarstvu (26452)
Jukić, Ž.
R2 60
(44+12+4)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručna praksa-Mehanizacija (144538)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Mehanizacija (144539)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14506
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Automatizacija poljoprivrednih procesa (26135)
Pliestić, S.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća (144498)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
3.
6.00 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
3.
6.00 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda (144413)
Matin, A.
R1 60
(44+8+8)
3.
6.00 Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi (144536)
Pliestić, S.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva (197703)
Voća, N.
R1 60
(40+20+0)
3.
3.00 Info sustavi u poljoprivredi (144070)
Blašković, L.
R1 30
(15+0+15)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14507 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Fizika tla (144074)
Sraka, M.
R1 30
(15+9+6)
3.
6.00 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (157188)
Grubišić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Poljoprivredna tehnika/Mehanizacija (169298)
0
(0+0+0)
4.