Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Melioracije (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Tijekom studija studentima se kroz najnovije znanstvene spoznaje i tehničko–tehnološka dostignuća omogućava stjecanje generičkih kompetencija, kao što su: sposobnost primjene znanja u praksi, sposobnost planiranja, analize.. i specifičnih kompetencija koja se odnose na studijski program multidisciplinarnog karaktera -sinteza hidrotehnike i agrotehnike.
Cilj je studijskog programa osposobiti studente za planiranje i izradu studijske dokumentacije (određenih podloga–pedoloških, hidroloških...) za potrebe hidromelioracija (odvodnju i navodnjavanje) i agromelioracija na poljoprivrednim i javnim površinama (parkovi), za praćenje i kontrolu pri izvođenju određenih hidrotehničkih radova (melioracijskih građevina)–izgradnja nasipa, izvođenje kanala, postavljanje cijevi, izgradnja infrastrukture... Zatim za održavanje melioracijskih i agromelioracijskih sustava te za održivo gospodarenje zemljištem, zaštitu i očuvanje prirodnih resursa tla i voda u agroekosustavima.
Stečena znanja tijekom studija omogućavaju daljnje usavršavanje upisom na poslijediplomski studij ili zapošljavanje u tvrtkama koje se bave izradom podloga za projektiranje hidromelioracija, tvrtkama koje izvode melioracijske radove, tvrtkama koje se bave proizvodnjom i distribucijom melioracijske opreme, koje pružaju konzultantske usluge, tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Uspješno završen studij omogućava zapošljavanje u specijaliziranim institutima i zavodima, državnoj i lokalnoj upravi, savjetodavnim službama, te samozapošljavanje i vođenje raznovrsnih poslova iz područja melioracija.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka poljoprivredne tehnike
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede (169272)
Filipović, D.
R1 60
(30+30+0)
1.
6.00 Izabrana poglavlja procesne tehnike (144530)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
1.
3.00 Matematika 2 (157478)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Poljoprivredno inženjerstvo (144531)
Mustać, I.
R1 60
(38+18+4)
1.
3.00 Tehnička fizika u poljoprivredi (26464)
Pliestić, S.
R1 30
(20+8+2)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 2.00
@ Sati
nastave
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14513
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Korištenje i zaštita voda (144081)
Romić, D.
R1 60
(34+22+4)
2.
6.00 Meliorativna pedologija (157080)
Sraka, M.
R1 60
(40+15+5)
2.
6.00 Odvodnja (144540)
Ondrašek, G.
R1 60
(31+25+4)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (116376)
Mesić, M.
R1 60
(40+16+4)
2.
6.00 Sistematika tla (144080)
Husnjak, S.
R1 60
(34+19+7)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14514 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Vodni režim supstrata u zaštićenom prostoru (144541)
Ondrašek, G.
R1 60
(33+23+4)
2.
6.00 Precizna poljoprivreda (132890)
Kovačev, I.
R1 60
(30+15+15)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručna praksa-Melioracije (144543)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Melioracije (144544)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14515
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Fizika tla (144074)
Sraka, M.
R1 30
(15+9+6)
3.
6.00 Hidrotehnika u poljoprivredi (144542)
Kunštek, D.
R1 60
(40+16+4)
3.
6.00 Sanacija i obnova oštećenih tala (169413)
Kisić, I.
R1 60
(34+22+4)
3.
6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14516 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Automatizacija poljoprivrednih procesa (26135)
Pliestić, S.
R1 60
(40+14+6)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Info sustavi u poljoprivredi (144070)
Blašković, L.
R1 30
(15+0+15)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Poljoprivredna tehnika/Melioracije (169299)
0
(0+0+0)
4.