Studijski program

Sustav održivog čuvanja biomase (197986)

ECTS bodovi 4.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
prof. dr. sc. Tajana Krička
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Ana Matin
izv. prof. dr. sc. Ana Matin

Opis predmeta

Nakon žetve i sakupljanja biomase potrebno ju je skladištiti do trenutka njene distribucije i iskorištenja. Stoga je cilj predmeta upoznati studente s procesima skladištenja i dorade biomase, te izrade logističko-sabirnih centara kako bi se što bolje očuvala energetska svojstva biomase.

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Odrediti mogućnosti skladištenja biomase ovisno o obliku (sječka, bala, peleti, briketi)
Ustanoviti skladištenje i kvalitetu biomase preko fizikalnih i energetskih veličina
Prepoznati i primijeniti potrebnu doradu biomase s obzirom na krajni cilj korištenja proizvoda
Manipulirati biomasom unutar skladišta

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obaveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni i usmeni ispit 90% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Ukupno 100% 4

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u sustav održivog čuvanja biomase P - Pregled nastavnih jedinica, prikaz važnosti čuvanja te prednosti održivog čuvanja biomase.
 2. Podjela poljoprivredne biomase P - Vrste i oblici poljoprivredne biomase koji dolaze u skladište, te prednosti i nedostaci pojedinih vrsta skladištenja.
 3. Podjela poljoprivredne biomase P - Vrste i oblici poljoprivredne biomase koji dolaze u skladište, te prednosti i nedostaci pojedinih vrsta skladištenja.
 4. Sušenje P - Uloga sušenja u procesu skladištenja. Sušare specifične za različite oblike biomase (ventilatorske sušare, rotacijske sušare, Nisko-temperaturne kontinuirane sušara, modularne sušare za sušenje bala).
 5. Skladišta i silosi P- Skladištenje biomase ovisno o obliku. Definirati će se otvoreni tipovi skladišta, zaštitne tkanine, natkrivena skladišta te silosi za pelete.
 6. Proračun kapaciteta sušenja V- Izračun kapaciteta različitih vrsta sušara za biomasu.
 7. Zgušnjavanje biomase P - Princip rada peletirke i briketirke, uvjeti rada te krajni produkti.
 8. Seminari - Izlaganje seminara prema dogovorenim temama.
 9. Terenska nastava - Posjet tvrtkama.

Obvezna literatura

 1. Matin, Ana; Krička, Tajana; Grubor, Mateja; Leto, Josip; Bilandžija, Nikola; Voća, Neven; Jurišić, Vanja; Zmaić, Krunoslav; Kiš, Darko; Kopilović, Ivan (2019):
  Iskoristivost posliježetvenih ostataka za proizvodnju zelene energije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatska.
 2. Krička, Tajana; Leto, Josip; Bilandžija, Nikola, Grubor, Mateja; Jurišić, Vanja; Matin, Ana; Voća, Neven; Dović, Damir; Horvat, Ivan (2017): Tehnologija uzgoja, dorade i skladištenja energetske kulture Sida hermaphrodita (L.) Rusby, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska.

Preporučena literatura

 1. Thomas Holz (2006). Holzpellet-Heizungen, ökobuch, Verlag GmbH, ISBN 3-936896-19-4 (prijevod)