Studijski program

Zbrinjavanje otpadnih tvari iz stočarstva (197988)

ECTS bodovi 4.00
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić
izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić

Vrsta predmeta