Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

GIS i daljinska istraživanja u gospodarenju obnovljivih izvora energije (198007)

ECTS bodovi 4.00
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-69%
Dobar (3) 70-79%
Vrlo dobar (4) 80-89%
Izvrstan (5) >90%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak
doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak

Opis predmeta

Suvremena održiva poljoprivredna proizvodnja koja uključuje gospodarenje obnovljivim izvorima energije i otpadom postala je nezamisliva bez primjene geografskog informacijskog sustava. Cilj ovoga predmeta je upoznati studente s osnovama geografskog informacijskog sustava (GIS), ali i osnovama daljinskog motrenja koje mogu miti korisne u planiranju gospodarenja obnovljivim izvorima energije.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Nakon odslušanog modula i položenog ispita studenti će imati znanja o fundamentalninm pojmovima i metodama GIS-a i daljinskih istraživanja potrebnih za procijenu proizvodnog potencijala i statusa obnovljivih izvora energije, optimizaciji proizvodnje energetskih kultura.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati i razlikovati fundamentalne pojmove i metode GIS-a i daljinskih istraživanja pismeni, usmeni
Procijeniti proizvodni potencijal i status obnovljivih izvora energije pismeni, usmeni
Optimizirati proizvodnju energetskih kultura pismeni, usmeni
Dostići razinu znanja za nastavak obrazovanja kroz različite oblike cjeloživotnog učenja pismeni, usmeni

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
pismeni 100 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Što je GIS
 2. Organizacija prostornih podataka
 3. Tipovi podataka u GIS-u
 4. Analize prostornih podataka
 5. Osnove daljinskih istraživanja
 6. Praktični rad s GIS-om
 7. Praktični rad s GIS-om
 8. Praktični rad s GIS-om
 9. Praktični rad s GIS-om
 10. Praktični rad s GIS-om
 11. Praktični rad s GIS-om
 12. Praktični rad s GIS-om
 13. Praktični rad s GIS-om
 14. Prezentacija
 15. Ponavljanje i provjera znanja

Obvezna literatura

 1. Oluić, M.: Photographing And Investigating Earth From Space: satellites, sensors, application . HAZU & Geosat, Zagreb, 516 str, 2001
 2. Kušan, V.: New techniques in surveying and cartography, Croatian Forests & Faculty of forestry, Zagreb, 1994.
 3. Brukner, M. i dr.: GIZIS - basics, INA INFO, Zagreb, 1994.