Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Integrirano gospodarenje otpadom kompostiranjem (197995)

ECTS bodovi 4.00
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Milan Poljak
prof. dr. sc. Milan Poljak

Vrsta predmeta