Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Osnove tehnike i energetike obnovljivih izvora energije u poljoprivredi (197972)

ECTS bodovi 5.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tajana Krička
prof. dr. sc. Stjepan Pliestić
doc. dr. sc. Ana Matin
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Ante Galić
doc. dr. sc. Krešimir Čopec
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70 %
Dobar (3) 71-80 %
Vrlo dobar (4) 81-90 %
Izvrstan (5) 91-100 %

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Dubravko Filipović
prof. dr. sc. Dubravko Filipović

Opis predmeta

Cilj predmeta je obraditi uvodna poglavlja u proizvodnji obnovljivih izvora energije u poljoprivredi i gospodarenje otpadom s
posebnim naglaskom na sličnosti i specifičnosti tehničkih elemenata opreme i strojeva.

Vrsta predmeta

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati pozicije i trendove u poljoprivrednoj proizvodnji u zemlji i inozemstvu s naglaskom na ulogu obnovljivih izvora energije i održivog gospodarenje otpadom.
Definirati elemente sustava različitih tehnologija proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom u poljoprivredi te ocijeniti njihovu kvalitetu u pogledu održivog gospodarenja resursima i zaštiti okoliša.

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnici predaju gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjeravaju naučeno gradivo i vrednuju usvojeno znanje i stečene vještine kroz vježbe, pismeni ili usmeni ispit

Obaveze studenta

Studenti su obavezni prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja i vježbi, prema Pravilniku o studiranju na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu

Obvezna literatura

  1. Brkić, M. (2004). Termotehnika u poljoprivredi. 1. dio Tehnička termodinamika. Udžbenik Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
  2. Brkić, M., Janić, T., Somer, D. (2006). Termotehnika u poljoprivredi. 2. dio Procesna tehnika i energetika. Udžbenik Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
  3. Hnatko, E. (2001). Osnove termodinamike i termotehnike. Udžbenik Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.