Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Sjemenarstvo i rasadničarstvo energetskih kultura (197989)

ECTS bodovi 3.00
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko

Vrsta predmeta