Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Tehnologija obrade organskog ostatka od voća i povrća (197996)

ECTS bodovi 5.00
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Sandra Voća
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70 %
Dobar (3) 71-80 %
Vrlo dobar (4) 81-90 %
Izvrstan (5) 91-100 %

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Jana Šic Žlabur
doc. dr. sc. Jana Šic Žlabur

Opis predmeta

Navedenim modulom definira se pojam organskog ostatka od voća i povrća te mogućnosti primjene istog, kao njegova potencijalna nutritivna vrijednost. Također, pruža se pregled temeljnih zakonitosti i pojmova tehnologijskih procesa kao i mogućnosti primjene suvremenih procesa prilikom dorade organskog ostatka. Definirat će se, opisati i klasificirati osnovni principi kemijskih metoda izolacije pojedinih kemijskih spojeva značajne nutritivne važnosti.

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i identificirati pojam organskog ostatka od voća i povrća Kolokvij I.
Prepoznati i klasificirati procese dorade organskog ostatka od voća i povrća Problemski zadatak, Kolokvij I.
Nabrojiti, opisati i klasificirati suvremene tehnike dorade organskog ostatka od voća i povrća Problemski zadatak, Kolokvij I.
Prepoznati, razlikovati i grupirati kemijske spojeve različitih organskih ostataka od voća i povrća Problemski zadatak, Kolokvij II.
Definirati i usporediti tehnike ekstrakcije kemijskih spojeva iz organskog ostatka Kolokvij II.
Planirati i prezentirati tijek proizvodnog procesa organskog ostatka od voća i povrća Problemski zadatak, Kolokvij III.
Utvrditi i argumentirati mogućnosti daljnje primjene izdvojenih kemijskih sastojaka iz organskog ostatka Priprema i prezentacija u trajanju od 15 min, Kolokvij III.

Tjedni plan nastave

 1. Mogućnosti korištenja organskog ostatka od voća i povrća
 2. Postupci dorade organskog ostatka od voća i povrća
 3. Suvremene tehnike dorade organskog ostatka od voća i povrća
 4. Suvremene tehnike dorade organskog ostatka od voća i povrća
 5. Nutritivni sastav organskog ostatka od voća i povrća
 6. Nutritivni sastav organskog ostatka od voća i povrća
 7. Nutritivni sastav organskog ostatka od voća i povrća
 8. Ekstrakcija kemijskih spojeva iz organskog ostatka
 9. Ekstrakcija kemijskih spojeva iz organskog ostatka
 10. Proizvodni proces
 11. Proizvodni proces
 12. Primjeri dobre prakse
 13. Primjeri dobre prakse
 14. Prezentacija seminara
 15. Prezentacija seminara

Obvezna literatura

 1. Kosseva, M.R., Webb, C. (2013). Food Industry Wastes: Assessment and Recuperation of Commodities. Elsevier, UK.
 2. Hui, Y.H., Barta, J., Pilar Cano, M., Gusek, T., Sidhu, S.T., Sinha,
  N. (2006): Handbook of fruits and fruit products. Blackwell Publishing, Iowa, USA.
 3. Ohlsson, T., Bengtsson, N. (2002): Minimal Processing Technologies in the Food Industry. Woodhead Published Limited, CRC Press, UK.
 4. Lovrić, T. (2003). Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inžinjerstva. HINUS, Zagreb
 5. Šic Žlabur, J., Voća, S., Dobričević, N. (2016). Kvaliteta voća, povrća i prerađevina
  -priručnik. Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu