Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja (198017)

ECTS bodovi 2.00
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Darija Lemić
doc. dr. sc. Darija Lemić

Vrsta predmeta