Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj diplomskog studija „Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi“ je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti obrazovanje studenata u području poljoprivrednih znanosti i interakcije poljoprivrede i energije te održivog korištenja biomase, biogoriva i otpada u poljoprivredi. Stoga je cilj osposobiti studente za rješavanje problema u okolišu povezanih s poljoprivrednom proizvodnjom i korištenjem resursa u poljoprivredi za proizvodnju obnovljive energije, kao i gospodarenju različitim vrstama otpada. Tijekom studija studentima se kroz najnovije znanstvene spoznaje i tehničko-tehnološka dostignuća omogućava stjecanje generičkih kompetencija, kao što su: sposobnost primjene znanja u praksi, sposobnost planiranja, analize i specifičnih kompetencija koja se odnose na studijski program multidisciplinarnog karaktera -sinteza poljoprivrede i energije.
Cilj je studijskog programa osposobiti studente da prepoznaju pozicije i trendove u poljoprivrednoj proizvodnji s naglaskom na ulogu obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja otpadom; usvojiti i analizirati prilagođeno interdisciplinarno znanje i demonstrirati tehničke vještine; samostalno odrediti tehniku i tehnologiju te sustavno planirati tehnološke operacije u proizvodnji obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom te osmišljavati i projektirati rješenja i načine pridobivanja energije iz obnovljivih izvora ili otpadnih tvari s obzirom na njihovo stanje, sastav i formu.
Studijski program otvara mogućnosti za zapošljavanje u područjima kao što su razvojni projekti ili institucije koje djeluju u području razvoja, visokog obrazovanja, istraživanja, privatnog poduzetništva, savjetodavnih poduzeća, institucija koje su odgovorne za zakonodavstvo – donošenje zakonske regulative i njeno provođenje, vladine i nevladine organizacije te lokalne, nacionalne i internacionalne institucije. Uz to je cilj osposobiti studente za sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima koja se provode u visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima te za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka agronomije
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biomasa i biogoriva (197980)
Jurišić, V.
R3
(0+0+0)
1.
5.00 Osnove tehnike i energetike obnovljivih izvora energije u poljoprivredi (197972)
Filipović, D.
R1
(0+0+0)
1.
4.00 Primijenjene matematičke metode (197978)
Kolarec, B.

(0+0+0)
1.
6.00 Gospodarenje otpadom u poljoprivredi (197981)
Voća, N.
R1
(0+0+0)
1.
4.00 Energetske kulture (197982)
Leto, J.
R1
(0+0+0)
1.
5.00 Tehnika u proizvodnji energetskih kultura (197983)
Bilandžija, N.

(0+0+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Prikupljanje i dobavni sustavi ostataka ratarske i voćarske proizvodnje (197984)
Bilandžija, N.

(0+0+0)
2.
3.00 Invazivne biljne vrste (197985)
Dujmović Purgar, D.
R1
(0+0+0)
2.
4.00 Sustav održivog čuvanja biomase (197986)
Matin, A.
R1
(0+0+0)
2.
4.00 Bioproizvodi iz lignocelulozne biomase (197987)
Jurišić, V.
R3
(0+0+0)
2.
4.00 Zbrinjavanje otpadnih tvari iz stočarstva (197988)
Konjačić, M.

(0+0+0)
2.
3.00 Sjemenarstvo i rasadničarstvo energetskih kultura (197989)
Carović-Stanko, K.

(0+0+0)
2.
3.00 Biogoriva i biorazgradiva maziva za motore (197990)
Čopec, K.

(0+0+0)
2.
3.00 Korištenje otpadnih voda u poljoprivredi (197991)
Filipović, V.
R1
(0+0+0)
2.
3.00 Osnove bioekonomije (197992)
Šakić Bobić, B.
R1
(0+0+0)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 21.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Zbrinjavanje otpada iz mesa i mlijeka (197994)
Tudor Kalit, M.

(0+0+0)
3.
6.00 Zaštita od bolesti i štetnika energetskih kultura (197993)
Vončina, D.
R1
(0+0+0)
3.
4.00 Integrirano gospodarenje otpadom kompostiranjem (197995)
Poljak, M.

(0+0+0)
3.
5.00 Tehnologija obrade organskog ostatka od voća i povrća (197996)
Šic Žlabur, J.

(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 16907
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 9.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Agro-industrijski ostaci kao hrana za životinje (197998)
Kiš, G.

(0+0+0)
3.
3.00 Mikroorganizmi u proizvodnji biogoriva (198001)
Mrkonjić Fuka, M.

(0+0+0)
3.
3.00 Proizvodnja biogoriva iz akvakulture i ribarstva (198002)
Piria, M.
R1
(0+0+0)
3.
3.00 Genetske modifikacije energetskih kultura (198004)
Bošnjak Mihovilović, A.

(0+0+0)
3.
3.00 Kružna ekonomija u održivom gospodarenju resursima (198005)
Hadelan, L.

(0+0+0)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 15.00
@ Sati
nastave
Sem.
15.00 Diplomski rad - Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi (198020)

(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 16908
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 15.00
@ Sati
nastave
Sem.
4.00 GIS i daljinska istraživanja u gospodarenju obnovljivih izvora energije (198007)
Kutnjak, H.

(0+0+0)
4.
4.00 Modeliranje procesa u tlu (198008)
Filipović, V.
R1
(0+0+0)
4.
3.00 Nanotehnologija u obnovljivim izvorima energije (198010)
Krička, T.
R1
(0+0+0)
4.
3.00 Modeliranje uzgoja energetskih kultura (198011)
Bilandžija, D.

(0+0+0)
4.
3.00 Projektni menadžment energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi (198013)
Grgić, Z.
R1
(0+0+0)
4.
2.00 Marketing i istraživanje tržišta obnovljivih izvora energije (198014)
Mesić, Ž.

(0+0+0)
4.
2.00 Zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja (198017)
Lemić, D.

(0+0+0)
4.
4.00 Primjena fermentiranog ostatka nakon proizvodnje bioplina kao gnojiva (198006)
Čoga, L.
R1 60
(20+14+6)
4.