Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Fitomedicina (180.00 ECTS)

Predmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

169247 Agroekonomika u zaštiti bilja + + +
26596 Botanika + + + +
169248 Ishrana bilja u fitomedicini + +
26251 Kemija s osnovama biokemije + + +
154269 Matematika + +
143876 Pedologija +
161189 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 +
26500 Uvod u mikrobiologiju tla + + +
143875 Fiziologija bilja + + + +
64673 Osnove povrćarstva + + + +
144054 Osnove proizvodnje ratarskih kultura + + + + + +
185430 Osnove voćarstva i vinogradarstva +
26738 Specijalna zoologija + + + + +
161190 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 +
144055 Aplikacija pesticida + + + + +
64674 Genetika + + +
185458 Načela fitofarmacije + + + + + + +
132871 Opća entomologija + + + +
144057 Osnove biljne patologije + + + + +
161191 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 +
26587 Biljni patogeni + + + +
157063 Herbicidi + + + +
169226 Osnove herbologije + + + + + +
144061 Poljoprivredna entomologija + + + + + + + +
169205 Primijenjena herbologija + + + +
144059 Sredstva za suzbijanje biljnih patogena + + + + + +
161192 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 +
144060 Zoocidi + + + + +
169251 Specijalna fitopatologija + + + + +
144065 Stručna praksa-Zaštita bilja + + + + + + +
144066 Stručni projekt-Zaštita bilja + + + + + + +
131668 Završni rad-Zaštita bilja + + + + + + +

Ishodi učenja

 1. Izdvojiti osnovna načela poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na načela zaštite bilja
 2. Opisati ulogu i značaj zaštite bilja u biljnoj proizvodnji i interpretirati osnovni zakonski okvir kojim je regulirana
 3. Opisati nepesticidne metode zaštite poljoprivrednih kultura od štetočinja i razlikovati ključne elemente konvencionalne, integrirane i ekološke zaštite bilja
 4. Razlikovati osnovne značajke uzgoja ratarskih, povrćarskih i drvenastih kultura te integrirati mjere zaštite bilja u tehnologiju uzgoja
 5. Identificirati vrste šteta te procijeniti i izračunati vrijednost direktnih i indirektnih šteta od bolesti, štetnika i korova
 6. Opisati morfologiju, anatomiju i biologiju najvažnijih vrsta štetočinja te ih grupirati u osnovne sistematske kategorije
 7. Determinirati štetočinje na osnovi vanjskog izgleda i simptoma napada
 8. Navesti i opisati značajke interakcije pesticida s tlom, biljkom i okolišem
 9. Nabrojiti osnovne značajke pojedinih skupina pesticida
 10. Opisati mjere suzbijanja štetočinja i glavne metode primjene pesticida
 11. Razviti vještine učenja nužne za nastavak studija i/ili daljnje cjeloživotno obrazovanje