Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Fitomedicina (120.00 ECTS)

Predmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

26608 Fitobakteriologija i fitovirologija + + + + + + + +
26610 Fitomikologija + + + + + + +
144404 Načela integrirane zaštite bilja + + + + + + +
144079 Osnove biometrike + + + + +
144422 Primijenjena entomologija + + + + + + + +
157182 Specijalna herbologija + + + + + + + + + +
160350 Diplomski rad-seminar + + + + +
116648 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja + + + + + + + + +
144439 Stručna praksa-Fitomedicina + + + + + +
144440 Stručni projekt-Fitomedicina + + + + + + + +
169288 Diplomski rad-Fitomedicina + + + + + + + + + + + + +

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovna načela fitomedicine i prikazati mjesto fitomedicine u biljnoj proizvodnji
 2. Procijeniti značaj pesticida u odnosu na zaštitu okoliša, kontaminaciju tla, voda, poljoprivrednih proizvoda i biološku raznolikost te interpretirati zakonske propise koji se odnose na biljno zdravstvo i sredstva za zaštitu bilja
 3. Determinirati bolesti, štetnike i korove u poljoprivrednim kulturama i na ukrasnom bilju
 4. Protumačiti životni ciklus i ekologiju štetočinja
 5. Primijeniti odgovarajuće metode procjene visine napada štetnika, bolesti i korova i temeljem utvrđene brojnosti ili opasnosti od infekcije preporučiti učinkovite mjere suzbijanja
 6. Razlikovati i procijeniti prednosti i nedostatke svake od raspoloživih mjera suzbijanja štetočinja
 7. Provesti zaštitu poljoprivrednih kultura od štetočinja (štetnika, bolesti i korova) po načelima konvencionalne, integrirane i ekološke zaštite bilja
 8. Planirati i provesti istraživanje učinaka sredstava za zaštitu bilja na štetočinje, tretiranu biljku i korisnu i indiferentnu faunu
 9. Preporučiti zaštitu poljoprivrednih kultura od štetočinja u novim/nepoznatim okolnostima
 10. Ocijeniti uspješnost mjera borbe protiv štetočinja
 11. Kreirati i prezentirati programe zaštite pojedinih kultura od korova, bolesti i štetnika
 12. Voditi projekt (program) iz domene fitomedicine i prezentirati nove spoznaje i tehnologije poljoprivrednim proizvođačima
 13. Razviti vještine učenja nužne za nastavak studija i/ili za daljnje cjeloživotno obrazovanje