Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Krajobrazna arhitektura (120.00 ECTS)

Predmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

197942 Ekološka psihologija + + + + +
169463 Krajobrazno oblikovanje -studio 1 + + + + + + + +
144515 Krajobrazno planiranje - Studio + + + +
26475 Teorija zaštitnog planiranja + + + + + + +
157466 Urbanističko planiranje + + + + + +
160350 Diplomski rad-seminar + + + + +
169464 Krajobrazno oblikovanje-studio 2 + + + + + + + + + +
157468 Teorija krajobraznog oblikovanja + + + + + + +
144518 Zaštitno okolišno planiranje - Studio + + + + + + + +
144528 Stručna praksa-Krajobrazna arhitektura + + + + + + + +
144529 Stručni projekt-Krajobrazna arhitektura + + + + + + + + + + +
169297 Diplomski rad-Krajobrazna arhitektura + + + + + + + + + + + + + + +

Ishodi učenja

 1. Identificirati, procijeniti i ocijeniti postojeći krajobraz i prepoznati važnost zbivanja u krajobraznoj arhitekturi na razini zajednice i društva
 2. Definirati elemente kvalitete krajobraza i prema tome definirati ciljeve mogućeg razvoja u krajobrazu
 3. Razlikovati tipologiju otvorenih prostora urbanih i ruralnih sredina te utvrditi njihovo funkcionalno opredjeljenje i oblikovne kvalitete
 4. Prepoznati važnost zbivanja u krajobraznoj arhitekturi, naročito uočavanjem problema degradacije kvalitete krajobraza
 5. Identificirati potrebe društva i pojedinca do krajobraza i otvorenih prostora, unutar nametnutih okvira proizašlih iz ekonomskih, ekoloških i kulturnih faktora te raznorodnih tehničkih mogućnosti
 6. Odabrati prikladne metode zaštite i oblikovanja krajobraza, koristeći informatičke tehnologije, koristiti GIS i CAD u prezentaciji i prostornoj vizualizaciji
 7. Oblikovati nove krajobrazne strukture utemeljene na suvremenim organizacijskim, planerskim i projektantskim vještinama, uz zadovoljavanje humanih i prirodnih zahtjeva (zaštite prirodnog okoliša i baštine)
 8. Analizirati i rješavati konkretne probleme na području urbanističkog i krajobraznog planiranja te krajobraznog oblikovanja u praksi na relaciji zaštita- razvoj krajobraza
 9. Generirati veći broj konceptnih rješenja te odabrati i predložiti najpovoljnije rješenje
 10. Kritički prosuđivati između institucionalnog i participativnog pristupa pitanjima zaštite i uređenja krajobraza
 11. Uključiti i prezentirati kriterije za zaštitu krajobraza u procesu prostornog planiranja, procjene utjecaja na okoliš te sektorskog vrednovanja krajobraza
 12. Voditi stručne i planerske elaborate vezane za zaštitno planiranje
 13. Raditi samostalno ili u timovima u pripremi idejnih do izvedbenih projekata krajobrazne arhitekture unutar gradskog ili izvangradskog područja
 14. Upravljati i nadzirati izvođenje radova na objektima krajobrazne arhitekture
 15. Dostići razinu znanja i vještina za nastavak obrazovanja u području krajobrazne arhitekture