Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Krajobrazna arhitektura (180.00 ECTS)

Predmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

26596 Botanika + + + + +
144016 Crtanje 1 + + +
26617 Geomorfologija s osnovama geologije + + +
144019 Osnove arhitektonskog projektiranja + + + + + +
161189 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 +
169228 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 + + + + + + +
144705 Crtanje 2 + + +
144021 Fitocenologija + + + + + + +
26260 Krajobrazna ekologija + + + +
144022 Pedologija krajobraza + + + + + + +
26397 Povijest umjetnosti + + + +
161190 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 +
144023 Uvod u krajobrazno oblikovanje 2 + + + + +
144024 Geodezija i prostorne informacije + + + +
144025 Likovna analiza i plastično oblikovanje + + +
144026 Oblikovanje otvorenog prostora I + + + + +
86375 Osnove urbanističkog planiranja + + + + + + + + + +
144000 Parkovna dendrologija 1 + + + +
161191 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 +
185439 Analize krajobraza + + +
185441 Daljinska istraživanja u proučavanju krajobraza + + + + +
169229 Krajobrazna tehnika + + + +
154265 Oblikovanje otvorenog prostora II + + + + + +
185440 Osnove prostornog planiranja + + + + + +
144030 Parkovna dendrologija 2 + + + + +
161192 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 +
187318 Osnove krajobraznog planiranja + + + +
154266 Razvoj oblikovanja krajobraza + + + + + + +
169230 Uređenje gradskog krajobraza + + + + + + + + + +
144036 Stručna praksa-Krajobrazna arhitektura + + + + + + + + + +
144037 Stručni projekt-Krajobrazna arhitektura + + + + + + + + + + +
131666 Završni rad-Krajobrazna arhitektura + + + + + + + + +

Ishodi učenja

 1. Prepoznati sastavnice krajobraza kao dijelove šireg sustava okoliša te razlikovati postojede od željenog stanja krajobraza
 2. Identificirati prostorne i društvene probleme manje složenih objekata krajobrazne arhitekture
 3. Poznavati temelje i osnovne zakonitosti razvoja i djelovanja u području krajobrazne arhitekture
 4. Protumačiti informacije o krajobrazu i primijeniti načela planersko-projektantskih postupaka specifičnih za krajobraznu arhitekturu
 5. Prepoznati standardizaciju i optimizaciju kao moguće pristupe zaštite krajobraza i okoliša
 6. Generirati i razviti kreativne alternative mogućih rješenja manje složenih objekata krajobrazne arhitekture
 7. Planirati i projektirati jednostavne objekte krajobrazne arhitekture prema načelima planiranja, oblikovanja i projektiranja, uključujući organizaciju rada i troškove uređenja
 8. Primijeniti odgovarajuće ručne i računalne grafičke tehnike uobičajene na području krajobrazne arhitekture
 9. Prepoznati i vrednovati postojeća stanja manje složenih krajobraznih objekata
 10. Generirati modele krajobraza kao realnog/fizičkog te vrijednosnog konstrukta
 11. Upravljati geografskim informacijskim sustavom
 12. Razviti komunikaciju i suradnju sa stručnjacima srodnih područja i prepoznati korisnost timskog i interdisciplinarnog rada
 13. Surađivati u izradi planova sadnje i situacija krajobrazno-građevinskih radova (uređajna osnova)
 14. Usmeno i grafički prezentirati i opravdati predložena rješenja stručnjacima i široj javnosti