Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Poljoprivredna tehnika (180.00 ECTS)

Predmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

63907 Agrikulturna kemija + + + +
144040 Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme + + + + + + + +
143873 Informatika + + +
132842 Matematika 1 + + +
169235 Osnove biologije u agronomiji + + + + + + +
143876 Pedologija + +
26464 Tehnička fizika u poljoprivredi + + + + + + + + +
161189 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 +
169236 Osnove fitofarmacije + + + +
169237 Osnove proizvodnje povrća + + + +
156986 Osnove stočarstva
185430 Osnove voćarstva i vinogradarstva + + + + + +
144043 Ratarstvo + + + + + +
161190 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 +
169238 Uređivanje proizvodnih površina + + + + + +
169239 Motori SUI i traktori + + + + + + + + +
143818 Posliježetvena tehnologija + + + + + + + + + +
116383 Prerada voća i povrća + + + + + + + + + +
169227 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji + + + + + + + + +
169240 Tehnika u ratarskoj proizvodnji + + + + + +
169241 Tehnika u stočarskoj proizvodnji + + + + + + + + +
161191 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 +
169242 Ergonomija i zaštita na radu + + + + + + + + +
169243 Izvođenje melioracijskih sustava + + + + + +
144047 Navodnjavanje + + + + + +
169246 Neinvazivne metode u preradi poljoprivrednih proizvoda + + + + + + + +
169244 Racionalno iskorištavanje poljoprivrednih strojeva + + + + + +
161192 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 +
169245 Transport u poljoprivredi + + + + + + + +
144051 Stručna praksa-Poljoprivredna tehnika + + + + +
144052 Stručni projekt-Poljoprivredna tehnika + + + + + + + +
131667 Završni rad-Poljoprivredna tehnika + + + + + + + + + + +

Ishodi učenja

 1. Prepoznati pozicije i trendove u poljoprivrednoj proizvodnji u zemlji i inozemstvu s naglaskom na ulogu poljoprivredne mehanizacije, opreme, strojeva i objekata u poljoprivredi
 2. Identificirati glavna obilježja strojeva i/ili poljoprivredne tehnike, kao i potrebe za tehnikom u specifičnim agroekološkim uvjetima, s ciljem ostvarivanja optimalnih proizvodnih rezultata
 3. Samostalno odrediti tehniku i tehnologiju te sustavno planirati tehnološke operacije na sustavima navodnjavanja i odvodnje, sušarama, silosima, hladnjačama te u doradbenim i preradbenim postrojenjima
 4. Uočiti i objasniti promjene koje se događaju tijekom tehničko-tehnoloških postupaka u proizvodnji, doradi i preradi poljoprivrednih proizvoda, kako u proizvodnji prehrambenih sirovina, tako i u proizvodnji biogoriva iz poljoprivredne biomase
 5. Osmišljavati i projektirati rješenja vezana za infrastrukturu kao i procese koji se izvode opremom i strojevima u poljoprivredi
 6. Kritički se odnositi prema zbivanjima u domeni razvoja i primjene poljoprivredne tehnike i javno iskazivati mišljenja i stavove
 7. Voditi poslove prometa opreme i strojeva poljoprivredne tehnike, tehnologije i melioracija
 8. Postaviti teze istraživanja u domeni poljoprivredne tehnike, analizirati i interpretirati sadržaj stručne i znanstvene literature te prikupiti, obraditi i interpretirati podatke u domeni poljoprivredne tehnike
 9. Organizirati terenski i laboratorijski rad i provesti istraživanje iz područja upotrebe tehnike i tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji
 10. Analizirati i interpretirati informacije iz domene poljoprivredne tehnike korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije
 11. Dostići razinu znanja za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju u području PT i srodnih znanosti i za ostale oblike cjeloživotnog obrazovanja