Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Poljoprivredna tehnika (120.00 ECTS)

Ishodi učenja

Mehanizacija (120.00)

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede (169272)
Filipović, D.
R1 60
(30+30+0)
1.
6.00 Izabrana poglavlja procesne tehnike (144530)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
1.
3.00 Matematika 2 (157478)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Poljoprivredno inženjerstvo (144531)
Mustać, I.
R1 60
(38+18+4)
1.
3.00 Tehnička fizika u poljoprivredi (26464)
Pliestić, S.
R1 30
(20+8+2)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 8.00
@ Sati
nastave
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
6.00 Tehnika proizvodnje hrane za životinje (144506)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14504
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 24.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Tehnologija i organizacija transportnih sustava u poljoprivredi (144580)
Pliestić, S.
R1 60
(35+19+6)
2.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Planiranje tehnike u podrumarstvu (169441)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Metode ocjene tehničkih značajki poljoprivrednih strojeva (134081)
Kovačev, I.
R1 60
(40+16+4)
2.
6.00 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina (26271)
Dobričević, N.
R1 60
(28+26+6)
2.
6.00 Precizna poljoprivreda (132890)
Kovačev, I.
R1 60
(30+15+15)
2.
6.00 Samokretni poljoprivredni strojevi (144533)
Čopec, K.
R1 60
(30+30+0)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14505 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Strojevi i oprema u mlinarstvu (26452)
Jukić, Ž.
R2 60
(44+12+4)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručna praksa-Mehanizacija (144538)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Mehanizacija (144539)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14506
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Automatizacija poljoprivrednih procesa (26135)
Pliestić, S.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća (144498)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
3.
6.00 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
3.
6.00 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda (144413)
Matin, A.
R1 60
(44+8+8)
3.
6.00 Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi (144536)
Pliestić, S.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva (197703)
Voća, N.
R1 60
(40+20+0)
3.
3.00 Info sustavi u poljoprivredi (144070)
Blašković, L.
R1 30
(15+0+15)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14507 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Fizika tla (144074)
Sraka, M.
R1 30
(15+9+6)
3.
6.00 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (157188)
Grubišić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Poljoprivredna tehnika/Mehanizacija (169298)
0
(0+0+0)
4.

Melioracije (120.00)

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede (169272)
Filipović, D.
R1 60
(30+30+0)
1.
6.00 Izabrana poglavlja procesne tehnike (144530)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
1.
3.00 Matematika 2 (157478)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Poljoprivredno inženjerstvo (144531)
Mustać, I.
R1 60
(38+18+4)
1.
3.00 Tehnička fizika u poljoprivredi (26464)
Pliestić, S.
R1 30
(20+8+2)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 2.00
@ Sati
nastave
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14513
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Korištenje i zaštita voda (144081)
Romić, D.
R1 60
(34+22+4)
2.
6.00 Meliorativna pedologija (157080)
Sraka, M.
R1 60
(40+15+5)
2.
6.00 Odvodnja (144540)
Ondrašek, G.
R1 60
(31+25+4)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (116376)
Mesić, M.
R1 60
(40+16+4)
2.
6.00 Sistematika tla (144080)
Husnjak, S.
R1 60
(34+19+7)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14514 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Vodni režim supstrata u zaštićenom prostoru (144541)
Ondrašek, G.
R1 60
(33+23+4)
2.
6.00 Precizna poljoprivreda (132890)
Kovačev, I.
R1 60
(30+15+15)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručna praksa-Melioracije (144543)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Melioracije (144544)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14515
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Fizika tla (144074)
Sraka, M.
R1 30
(15+9+6)
3.
6.00 Hidrotehnika u poljoprivredi (144542)
Kunštek, D.
R1 60
(40+16+4)
3.
6.00 Sanacija i obnova oštećenih tala (169413)
Kisić, I.
R1 60
(34+22+4)
3.
6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14516 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Automatizacija poljoprivrednih procesa (26135)
Pliestić, S.
R1 60
(40+14+6)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Info sustavi u poljoprivredi (144070)
Blašković, L.
R1 30
(15+0+15)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Poljoprivredna tehnika/Melioracije (169299)
0
(0+0+0)
4.