Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Agrobiodivergentnost u oplemenjivanju bilja (173282)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 30
Predavanja 18
Auditorne vježbe 6
Seminar 6
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Snježana Bolarić
doc. dr. sc. Aleš Vokurka
prof. dr. sc. Vinko Kozumplik, professor emeritus
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Uredno pohađanje nastave.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Snježana Bolarić
prof. dr. sc. Snježana Bolarić

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente (1) o agrobiodivergentnosti i njenoj važnosti u poljoprivrednoj proizvodnji i utjecaja oplemenjivanja bilja na agrobiodivergentnost, te (2) o važnosti biološke raznolikosti kultiviranog bilja u oplemenjivanju bilja, jedne od važnih komponenata agrobiodivergentnosti, u svrhu kreiranja kultivara za uzgoj u određenim agroekološkim uvjetima konvencionalne i ekološke/organske poljoprivredne proizvodnje, te u uvjetima abiotskog stresa uz mogućnost korištenja potencijala agrobiodivergentnosti određenog poljoprivrednog područja, ujedno vodeći računa i o očuvanju agrobiodivergentnosti navedenog područja.

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Usporediti praktičnu uporabljivost biljnih genetskih izvora kultiviranih vrsta u uvjetima, konvencionalne i ekološke poljoprivredne proizvodnje, te poljoprivredne proizvodnje u uvjetima stresa;
Primijeniti adekvatne oplemenjivačke metode i njihove modifikacije u razvoju kultivara za uvjete konvencionalne i ekološke poljoprivredne proizvodnje i u uvjetima abiotskog stresa;
Osmisliti oplemenjivački program na određenoj kultiviranoj vrsti za određene uvjete uzgoja vodeći računa o očuvanju agrobiodivergentnosti određenog poljoprivrednog područja;
U oplemenjivačkom programu pravilno izabrati postojeće raspoložive adekvatne biljne genetske izvore unutar ili izvan određenog poljoprivrednog područja u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje, uz očuvanje postojeće agrobiodivergentnosti.
Preispitati koristi i rizike utjecaja na agrobiodivergentnost određenog poljoprivrednog područja koje proizlaze iz konvencionalnih i suvremenih oplemenjivačkih metoda u razvoju kultivara

Način rada

Obaveze nastavnika

Redovno izvoditi nastavu. Pratiti prisustvo studenata na nastavi. Održavati konzultacije sa studentima prema potrebi studenata. Organizirati cjelovite ispite u redovitim ispitnim rokovima. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu.

Obaveze studenta

Uredno pohađati nastavu. Studenti imaju obavezu da se u roku prva dva tjedna prijave u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja i ostale materijale. Izraditi i prezentirati seminarski rad. Polagati ispit na kraju semestra.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ispit 100% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Ukupno 100%

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Cooper, H.D., C. Spillane, and T.Hodgkin. 2001. Broadening the Genetic Base of Crop Production. CABI Publishing in association with FAO and IPGRI.
 2. Wood, D. and J.M. Lenne. 1999. Agrobiodiversity: characterisation, utilization, and management. CABI Publishing, New York, USA.
 3. Fehr, W.R. 1987. Principles of Cultivar Development: Theory and Technique (Volume 1). Macmillian Publishing Company

Preporučena literatura

 1. Lammerts van Bueren and T.E., Myers J.R. 2012. Organic Crop Breeding. Wiley-Blackwell publication, Oxford, UK
 2. Roberto Fritsche-Neto R., Borém A. (eds.). 2012. Plant Breeding for Abiotic Stress Tolerance: Springer-Verlag publication, Berlin Heidelberg.