Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Analiza vremenskih serija, prostornih i prostorno-vremenskih podataka (216152)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 30
Predavanja 7
Auditorne vježbe 7
Seminar 16
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Toni Safner
doc. dr. sc. Dragica Šalamon
doc. dr. sc. Igor Bogunović
doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak
izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubičić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Toni Safner
doc. dr. sc. Dragica Šalamon
doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Toni Safner
doc. dr. sc. Dragica Šalamon
doc. dr. sc. Igor Bogunović
doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak
izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubičić
Ocjenjivanje

Nositelji predmeta

doc. dr. sc. Toni Safner
doc. dr. sc. Toni Safner
doc. dr. sc. Dragica Šalamon
doc. dr. sc. Dragica Šalamon

Opis predmeta

Glavni cilj modula je na konkretnim primjerima iz tema doktorata ili publikacijama s otvorenim setovima istraživačkih podataka približiti studentima metode za statističku analizu i prikaz vremenskih serija, prostornih i prostorno-vremenskih podataka, sa svim ograničenjima i pretpostavkama, te omogućiti doktorandima metodološki okvir za ispravnu postavku i provedbu pokusa, statističku analizu, vizualizaciju i interpretaciju rezultata.
Dati pregled analiza za skupove georeferenciranih podataka, opisivanje prostornog rasporeda različitih pojava (resursi, zagađenje, bioraznolikost i sl.) i modeliranje uzroka takvog rasporeda.
Sistematizirati metode za statističku analizu uz objašnjenje pristupa uzorkovanju vremenskih serija, prostornih i prostorno-vremenskih podataka kroz konkretne primjere primjena različitih metoda.
Upoznati studente s dostupnim resursima za usmjeren samostalan rad i samostalnu analizu, vizualizaciju i interpretaciju vremenskih serija, prostornih i prostorno-vremenskih podataka putem otvorenog sustava R i njegovih mogućnosti interoperabilnosti sa specijaliziranim programima, a u skladu s njihovim istraživačkim potrebama.
Upoznati studente sa mogućnošću korištenja i doprinosa izvorima otvorenih podataka (istraživački, prostorni, podaci o okolišu i ekosustavu, podaci o prometu, statistički podaci, otvoreni podaci sektora prirode, agronomije, ekonomije i dr.).
Potaknuti studente na razmjenu ideja i mišljenja moderiranim grupnim radom uz odabranu znanstvenu literaturu

Vrsta predmeta

Oblici nastave

  • Konzultacije
  • Predavanja
  • Provjere znanja
  • Seminari
  • Vježbe

Način rada

Obaveze studenta

- Prisustvovati na tri predavanja i tri vježbe,
- Samostalno obraditi teorijsku jedinicu putem on-line platforme za učenje.
- Samostalno riješiti praktične zadatke putem on-line platformi za učenje.
- Sudjelovati u grupnom radu dvije seminarske radionice sa obradom znanstvenih radova
- Predati tri seminarska rada nastala temeljem mentorskih seminara ili jedan svoj znanstveni rad/prisustvovanje na kongresu s temom analize prostornih podataka

Obvezna literatura

  1. Malvić T. (2013). Rječnik osnovnih geostatističkih pojmova.
  2. Bivand RS., Pebesma EJ., Gómez-RubioV. (2013). Applied Spatial Data Analysis with R (Use R). Springer.
  3. Radović A. (2015). Programski jezik R u vizualizaciji i analizi prostornih podataka (S730). Priručnik za polaznike. Srce
  4. Hijmans (2019). Spatial data science with R (https://www.rspatial.org/spatial/rst/intr/index.html)
  5. Spatial statistics; Bryan Ripley (http://www.people.fas.harvard.edu/~zhukov/spatial.html)