Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Biotehnologije u ovčarstvu (173308)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 14
Vježbe u praktikumu 8
Seminar 8
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
prof. dr. sc. Boro Mioč
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Prpić
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -