Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Biotehnologije u svinjogojstvu (173310)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R12
Sati nastave 30
Predavanja 10
Vježbe u praktikumu 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Zoran Luković
doc. dr. sc. Dubravko Škorput
prof. dr. sc. Danijel Karolyi
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Zoran Luković
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Zoran Luković
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Zoran Luković
prof. dr. sc. Zoran Luković

Opis predmeta

Biotehnologije u svinjogojstvu studentima poslijediplomskog studija nude pregled najvažnijih tehnologija koje se koriste u suvremenoj proizvodnji svinja. Pored teorijske podloge veliki naglasak se stavlja na praktičnu primjenu sofisticiranih softvera koji se koriste u selekciji svinja, primjenom metoda kvanitativne genetike.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Student će nakon položenog ispita biti upoznat sa suvremenom primjenom tehnologije u svinjogojstvu.

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -