Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Financijski menadžment (201090)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 17
Seminar 13
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Zoran Grgić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 70%
Vrlo dobar (4) 80%
Izvrstan (5) 93%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Vesna Očić
doc. dr. sc. Vesna Očić

Opis predmeta

Cilj modula je ovladati osnovnim i naprednim znanjima i tehnikama financijskog menadžmenta u agrobiznisu.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Položeni ispiti iz Menadžmenta na MS studiju.

Oblici nastave

 • Konzultacije
  Po dogovoru
 • Predavanja
  Prezentacija osnovnih vještina i tehnika financijskog menadžmenta
 • Provjere znanja
  Seminarska provjera primjene stečenog znanja na konkretnim primjerima

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1.Izdvojiti financijski sustav unutar poslovnog sustava u agrobiznisu pismeno
2.Ustanoviti bonitet financijskog poslovanja poslovnog sustava u agrobiznisu pismeno-seminar
3. Usporediti poslovanje dva ili više poslovna sustava na temelju ekonomsko-financijskih metoda poslovne analize pismeno-seminar

Način rada

Obaveze studenta

Uspješno izrađen i prezentiran seminarski rad

Tjedni plan nastave

 1. P: Definicija i uloga financijskog menadžmenta, Ciljevi financijskog menadžmenta
 2. P: Financijski menadžment i financijski menadžer
 3. P: Organizacija funkcije financijskog menadžmenta , Financijski menadžment i tijek gotovine
 4. P: Financijski menadžment i stvaranje konkurentnih prednosti,Efikasnost i stabilnost financijskog sustava
 5. P: Menadžment radnog kapitala, Ulaganje u radni kapital (kapitalnu imovinu) u poljoprivredi
 6. P: Kratkoročni izvori financiranja, Menadžment gotovine, potraživanja i zaliha, Politika naplate
 7. P: Upravljanje projektima, Investicijsko planiranje
 8. P: Investiranje u mala i srednja poduzeća
 9. P: Primjeri financijske analize poslovnih subjekata u agrobiznisu
 10. Izbor primjera za studentske seminare
 11. P: Rizik i financijski menadžment, Metode mjerenja rizika
 12. S: Poredbeni financijski izvještaj i postupak horizontalne financijske analize, Strukturni financijski izvještaj i postupak vertikalne financijske analize
 13. S: Pokazatelji i sustavi pokazatelja financijske analize poslovanja
 14. S: Planiranje i izbor financiranja
 15. S: Metode određivanja financijske krize poduzeća analizom bilance, te računa dobitka i gubitka i računa novčanih tijekova

Obvezna literatura

 1. Grgić, Z.; Očić, V.; Šakić Bobić, B. (2015): Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Agronomski fakultet, Zagreb
 2. Vidučić, LJ.; Pepur, S.; Šimić Šarić, M. (2015): Financijski menadžment, RRiF, Zagreb

Preporučena literatura

 1. E. Copeland, T.; Weston, J.F.; Shastri, K. (2005): Financial Theory and Corporate Policy,Addison-Wesley
 2. E. Copeland, T.; Weston, J.F.; Shastri, K. (2005): Financial Theory and Corporate Policy,Addison-Wesley
  Van Horne, J.C.; Wachowicz, J.M. (2005): Fundamentals of Financial Management, Pearson Education
 3. E. Copeland, T.; Weston, J.F.; Shastri, K. (2005): Financial Theory and Corporate Policy,Addison-Wesley
  Van Horne, J.C.; Wachowicz, J.M. (2005): Fundamentals of Financial Management, Pearson Education
  Brigham, E.F.; Houston, J.F. (2015): Fundamentals of Financial Management, Cengage Learning