Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Gospodarenje tlom i vodom za održivu poljoprivredu (173771)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Marija Romić
prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek
prof. dr. sc. Davor Romić
prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
doc. dr. sc. Vilim Filipović
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Marija Romić
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Marija Romić
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Marija Romić
prof. dr. sc. Marija Romić

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -