Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Linearni i bilinearni modeli u analizi interakcije (201091)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 6
Auditorne vježbe 6
Seminar 18
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Jerko Gunjača
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Jerko Gunjača
doc. dr. sc. Toni Safner
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Jerko Gunjača
doc. dr. sc. Toni Safner
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-69%
Dobar (3) 70-79%
Vrlo dobar (4) 80-89%
Izvrstan (5) 90-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Jerko Gunjača
prof. dr. sc. Jerko Gunjača

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s linearnim i bilinearnim modelima i njihovom primjenom u analizi interakcije.
Uvod u linearne modele – prikaz osobina i karakteristika linearnih modela. Definicija i interpretacija slučajnih i fiksnih efekata. Odnos efekata i modela – fiksni, slučajni i mješoviti modeli. Komponente varijance i njihova procjena temeljena na pretpostavljenom modelu. Primjena komponenata varijance – proučavanje nasljeđivanja i mogućnosti povećanja učinkovitosti selekcije. Podaci koji nedostaju i nebalansirani setovi podataka – utjecaj na modele i procjene. Procjenitelji – BLUE i BLUP. Fenomen ”shrinkage”-a. Maksimalna vjerodostojnost i kriteriji za ocjenu vjerodostojnosti modela.
Interakcija – kvalitativni i kvantitativni tip. Interakcija genotip x okolina.
Analiza pokusa postavljenih u većem broju okolina (METs). Definicija i interpretacija specifičnih pojmova vezanih uz analizu interakcije genotip x okolina: stabilnost, adaptacija, osjetljivost. Osnovni modeli – regresija, multipla regresija. Modeli s “dummy” varijablama. Metode i modeli procjena prosjeka i varijanci. Modeli u analizi interakcije genotip x okolina: Shukla, Finlay-Wilkinson, Eberhart-Russell, AMMI, faktorska regresija, SHMM. Kriteriji uspješnosti modela – učinkovitost i parsimonija. Odnos signal/šum/pogreška (pattern/noise/error). Grafički prikaz interakcije – biploti.
“Case studies” – analiza interakcije genotip x okolina na temelju pokusa postavljenih u više okolina, s različitim kultiviranim biljnim vrstama.

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Opisati problem, utvrditi ciljeve i postaviti hipotezu. Seminar.
2. Planirati istraživanje. Seminar.
3. Usporediti učinkovitost različitih linearnih modela u statističkoj analizi prikupljenih podaka. Seminar.
4. Odabrati odgovarajući model i provesti analizu. Seminar.
5. Interpretirati rezultate analize i izvesti zaključke. Seminar.

Tjedni plan nastave

 1. Predavanja: Linearni modeli - 6 sati. Vježbe: Analize studija slučaja, primjeri iz istraživanja studenata - 6 sati. Seminari: Interpretacija rezultata analiziranih primjera - 18 sati.
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Kang M.S. & Gauch H.G. 1996. Genotype –by– Environment Interaction. CRC Press, Boca Raton.
 2. Littell R.C., Milliken G.A., Stroup W.W. & Wolfinger R.D. 1996. SAS System for Mixed Models. SAS Institute Inc., Cary, NC.
 3. Piepho H.-P. 1999. Stability analysis using the SAS system. Agron. J. 91:154-160.
 4. Searle S.R., Casella G. & McCulloch C.E. 1992. Variance Components. John Wiley & Sons, Inc., New York.
 5. van Eeuwijk, F.A. 1996. Between and Beyond Additivity and Non-Additivity. WAU, Wageningen.

Preporučena literatura

 1. Draper N.R. & Smith H. 1981. Applied Regression Analysis. John Wiley & Sons, Inc., New York.
 2. Kearsey M.J. & Pooni H.S. 1996. The Genetical Analysis of Quantitative Traits. Chapman & Hall, London
 3. Littell R.C., Freund R.J. & Spector P.C. 1991. SAS System for Linear Models. SAS Institute Inc., Cary, NC.
 4. Milliken G.A. & Johnson D.E. 1994. Analysis of Messy Data, Volume 1: Designed Experiments. Chapman & Hall, London.
 5. Searle S.R. Linear Models. John Wiley & Sons, Inc., New York.