Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Marketing u agrobiznisu (173780)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 12
Auditorne vježbe 8
Seminar 10
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Marija Cerjak
prof. dr. sc. Marija Cerjak

Vrsta predmeta