Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Metode istraživanja u sjemenarstvu i rasadničarstvu (173800)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
doc. dr. sc. Martina Grdiša
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -