Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Određivanje biološki aktivnih komponenti u poljoprivrednim proizvodima (173813)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 20
Auditorne vježbe 5
Seminar 5
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Sandra Voća
prof. dr. sc. Sandra Voća

Vrsta predmeta