Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Populacijska i kvantitativna genetika u životinja (173827)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ino Čurik
izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Ino Čurik
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Ino Čurik
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ino Čurik
prof. dr. sc. Ino Čurik

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -