Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Primjenjivost obnovljivih izvora energije u poljoprivredi (173838)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Neven Voća
prof. dr. sc. Tajana Krička
doc. dr. sc. Vanja Jurišić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Neven Voća
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Neven Voća
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Neven Voća
prof. dr. sc. Neven Voća

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -