Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Proizvodni procesi u posliježetvenoj tehnologiji (173841)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tajana Krička
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Neven Voća
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Tajana Krička
prof. dr. sc. Tajana Krička

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -