Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sustav znanstveno-istraživačkog rada (173845)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 20
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Marija Pecina
prof. dr. sc. Zlatko Šatović
prof. dr. sc. Jerko Gunjača
prof. dr. sc. Dubravka Samaržija
prof. dr. sc. Ivan Pejić
prof. dr. sc. Alen Džidić
izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec
prof. dr. sc. Ante Ivanković
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Marija Pecina
prof. dr. sc. Marija Pecina

Opis predmeta

Cilj modula je upoznavanje studenata poslijediplomskog doktorskog studija sa osnovama sustava znanosti u Hrvatskoj i svijetu, kao i stjecanje temeljnih znanja o znanstvenoj etici pravilima planiranja, organiziranja i prezentiranja znanstvenog istraživanja, te publiciranja znanstvenog rada.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Student - doktorand stječe znanja i vještine neophodne u znanstveno istraživačkom radu, posebice u različitim fazama izrade disertacije - od prijave i obrane teme disertacije do izrade - pisanje, prezentacija i obrana rada, publiciranje.

Oblici nastave

 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  prezentacije i priopćenja
 • Predavanja
 • Seminari

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. --
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -