Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Tehnološki čimbenici proizvodnje ljekovitog bilja (173847)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 15
Auditorne vježbe 5
Seminar 10
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivanka Žutić
prof. dr. sc. Sandra Voća
doc. dr. sc. Sanja Radman
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Ivanka Žutić
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Ivanka Žutić
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Ivanka Žutić
izv. prof. dr. sc. Ivanka Žutić

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -