Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Tretmani voća poslije berbe (173853)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 16
Auditorne vježbe 4
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tihomir Miličević
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -