Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Uzgoj povrća kao funkcionalne hrane (173858)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 15
Auditorne vježbe 10
Seminar 5
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić
prof. dr. sc. Nadica Dobričević
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Nina Toth
doc. dr. sc. Sanja Fabek Uher
doc. dr. sc. Marko Petek
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Nina Toth
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Nina Toth
prof. dr. sc. Nina Toth

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -