Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Znanstvena istraživanja ribolova (173861)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 15
Seminar 15
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović
prof. dr. sc. Marina Piria
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
prof. dr. sc. Marina Piria
izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -