Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Znanstveno-istraživački rad u peradarstvu (173863)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Zlatko Janječić
izv. prof. dr. sc. Ivica Kos
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Jasna Pintar
doc. dr. sc. Dalibor Bedeković
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Zlatko Janječić
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Zlatko Janječić
prof. dr. sc. Zlatko Janječić

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -