Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Poljoprivredne znanosti (180.00 ECTS)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Sustav znanstveno-istraživačkog rada (173845)
Pecina, M.
30
(20+0+10)
1.
ECTS  Izborni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Agrobiodivergentnost u oplemenjivanju bilja (173282)
Bolarić, S.
R1 30
(18+6+6)
1.
6.00 Ampeloekologija (173284)
Karoglan Kontić, J.
30
(10+0+20)
1.
6.00 Ampelofiziologija (173285)
Kozina, B.
30
(10+14+6)
1.
6.00 Metode ampelografskih istraživanja (173784)
Maletić, E.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Analiza molekularne raznolikosti i filogenetika (173288)
Šatović, Z.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Primijenjena multivarijatna analiza (173832)
Pecina, M.
30
(20+0+10)
1.
6.00 Biljna bakteriologija (173289)
Đermić, E.
R2 30
(10+10+10)
1.
6.00 Biljna mikologija (173290)
Topolovec-Pintarić, S.
R3 30
(10+10+10)
1.
6.00 Biljna patologija - odabrana poglavlja (201056)
Miličević, T.
30
(15+0+15)
1.
6.00 Biljna virologija (173291)
Vončina, D.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Biološki i fiziološki čimbenici formiranja prinosa industrijskih kultura (173293)
Pospišil, M.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Biološki i fiziološki čimbenici proizvodnje i primjene ukrasnog bilja (173300)
Han Dovedan, I.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Biološki i fiziološki čimbenici izgradnje prinosa ratarskih kultura (173295)
Svečnjak, Z.
R1 30
(10+5+15)
1.
6.00 Biološki i fiziološki čimbenici formiranja prinosa krmnih kultura na oranicama (173294)
Uher, D.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Biotehnologija u oplemenjivanju bilja (173302)
Kereša, S.
R1 30
(12+10+8)
1.
6.00 Biotehnologije u svinjogojstvu (173310)
Luković, Z.
R2 30
(10+10+10)
1.
6.00 Biotehnologije u ovčarstvu (173308)
Vnučec, I.
30
(14+8+8)
1.
6.00 Biotehnologije u kozarstvu (173306)
Mioč, B.
R1 30
(14+8+8)
1.
6.00 Biotehnologije u govedarstvu (173304)
Konjačić, M.
R1 30
(12+10+8)
1.
6.00 Ekologija travnjaka i metode znanstveno-istraživačkog rada u travnjaštvu (173312)
Bošnjak, K.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Ekološki i ergonomski aspekti primjene pogonskih strojeva u poljoprivredi (173313)
Filipović, D.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Financijski menadžment (201090)
Očić, V.
R1 30
(17+0+13)
1.
6.00 Fitofarmacija s ekotoksikologijom (173767)
Bažok, R.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Fiziologija voćaka (194796)
Duralija, B.
30
(16+4+10)
1.
6.00 Fiziološki aspekti produktivnosti biljaka i usjeva u uvjetima stresa (173769)
Poljak, M.
30
(18+6+6)
1.
6.00 Genetika u oplemenjivanju bilja (173770)
Barić, M.
30
(12+6+12)
1.
6.00 Istraživanja i predviđanja kakvoće voda u poljoprivrednim prostorima (173773)
Šimunić, I.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Istraživanja u mljekarskoj znanosti (173774)
Samaržija, D.
30
(15+0+15)
1.
6.00 Upravljanje čimbenicima proizvodnje povrća u zaštićenim prostorima (173776)
Benko, B.
30
(16+6+8)
1.
6.00 Laktacija i mužnja domaćih životinja (173778)
Džidić, A.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode hranidbenih istraživanja (173787)
Kljak, K.
R2 30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode istraživanja kakvoće pčelinjih proizvoda (201092)
Svečnjak, L.
30
(14+10+6)
1.
6.00 Metode istraživanja u konjogojstvu (173793)
Ivanković, A.
R1 30
(12+8+10)
1.
6.00 Metode istraživanja u lovstvu (173794)
Šprem, N.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode istraživanja u pčelarstvu (201093)
Bubalo, D.
30
(16+6+8)
1.
6.00 Biotehnologija gljiva (178653)
Širić, I.
R1 30
(16+8+6)
1.
6.00 Metode istraživanja u poljoprivrednoj entomologiji (201094)
Gotlin Čuljak, T.
R2 30
(16+6+8)
1.
6.00 Znanstvena istraživanja ribolova (173861)
Tomljanović, T.
30
(15+0+15)
1.
6.00 Metode ribarskih istraživanja otvorenih voda (173802)
Piria, M.
R3 30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode vrednovanja nutritivnih karakteristika voća, povrća i prerađevina (173803)
Dobričević, N.
R1 30
(20+5+5)
1.
6.00 Metode i praksa menadžmenta u poljoprivredi (194797)
Juračak, J.
30
(10+8+12)
1.
6.00 Molekularne metode u oplemenjivanju bilja (173808)
Pejić, I.
R3 30
(10+10+10)
1.
6.00 Napredni sustavi suzbijanja korova (173809)
Barić, K.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Odabrana poglavlja iz enokemije (173811)
Jeromel, A.
R1 30
(15+5+10)
1.
6.00 Poljoprivredna zoologija (173820)
Grubišić, D.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Oplemenjivanje bilja (modul ima status mirovanja) (173816)
Kozumplik, V.
30
(18+6+6)
1.
6.00 Pomotehnika i kvaliteta ploda (173824)
Skendrović Babojelić, M.
R2 30
(18+8+4)
1.
6.00 Ponašanje potrošača i marketinška istraživanja na tržištu hrane (173825)
Kovačić, D.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Populacijska i kvantitativna genetika u oplemenjivanju bilja (173826)
Šarčević, H.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Populacijska i kvantitativna genetika u životinja (173827)
Čurik, I.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Primjena suvremene tehnike u uzgoju i berbi voća i grožđa (173836)
Sito, S.
30
(18+6+6)
1.
6.00 Primjenjivost obnovljivih izvora energije u poljoprivredi (173838)
Voća, N.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Priroda i svojstva tla (173839)
Husnjak, S.
R1 30
(18+6+6)
1.
6.00 Proizvodni procesi u posliježetvenoj tehnologiji (173841)
Krička, T.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Tehnološki čimbenici proizvodnje ljekovitog bilja (173847)
Žutić, I.
30
(15+5+10)
1.
6.00 Teorija krajobraza i krajobraznog planiranja (173848)
Butula, S.
R1 30
(5+0+25)
1.
6.00 Teorija troškova (173849)
Šakić Bobić, B.
R1 30
(11+9+10)
1.
6.00 Teorijske osnove krajobrazne arhitekture (173851)
Rechner Dika, I.
30
(10+0+20)
1.
6.00 Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (201013)
Mesić, Ž.
R2 30
(14+4+12)
1.
6.00 Uloga ishrane bilja u očuvanju okoliša (173857)
Čoga, L.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Uzgoj povrća kao funkcionalne hrane (173858)
Toth, N.
30
(15+10+5)
1.
6.00 Zadrugarstvo i strategija okrupnjavanja ekonomske struke (173860)
Mikuš, O.
30
(16+4+10)
1.
6.00 Zemlja u antropocenu (201052)
Krklec, K.
R1 30
(22+2+6)
1.
6.00 Znanstveno-istraživački rad u peradarstvu (173863)
Janječić, Z.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Određivanje biološki aktivnih komponenti u poljoprivrednim proizvodima (173813)
Voća, S.
30
(20+5+5)
1.
6.00 Metode procjene ekološke kakvoće u sustavu integrirane zaštite bilja (173801)
Barić, B.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode istraživanja u sjemenarstvu i rasadničarstvu (173800)
Carović-Stanko, K.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode istraživanja u akvakulturi (173792)
Matulić, D.
R2 30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode analize rizika u poljoprivredi (173786)
Njavro, M.
30
(15+8+7)
1.
6.00 Maslina i maslinova ulja (194742)
Benčić, Đ.
30
(16+4+10)
1.
6.00 Marketing u agrobiznisu (173780)
Cerjak, M.
30
(12+8+10)
1.
6.00 Linearni i bilinearni modeli u analizi interakcije (201091)
Gunjača, J.
R1 30
(6+6+18)
1.
6.00 Kvantitativne metode za ekonomske analize (173777)
Kolarec, B.
30
(18+10+2)
1.
6.00 Istraživanja arome vina i jakih alkoholnih pića (201041)
Mihaljević Žulj, M.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Instrumenti agrarne i ruralne politike (173772)
Franić, R.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Gospodarenje tlom i vodom za održivu poljoprivredu (173771)
Romić, M.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Ekonomika resursa u poljoprivredi (194795)
Hadelan, L.
30
(16+4+10)
1.
6.00 Ekonomika agrokompleksa (173315)
Grgić, I.
30
(6+8+16)
1.
6.00 Bioraznolikost: očuvanje i održivo korištenje (173301)
Britvec, M.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Suvremeni transportni sustavi i robni tijekovi u poljoprivredi (173846)
Pliestić, S.
R1 30
(20+5+5)
1.
6.00 Primjena ishrane bilja u hortikulturi i krajobraznoj arhitekturi (173835)
Herak Ćustić, M.
R2 30
(20+4+6)
1.
6.00 Primijenjena mikrobiologija u poljoprivredi (173830)
Sikora, S.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Povećanje boniteta lovišta uzgojem krmnih kultura (173829)
Maćešić, D.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Spektroskopske i analitičke metode u istraživanju agroeskosustava (173843)
Zgorelec, Ž.
R3 30
(14+12+4)
1.
6.00 Komunikacijski sustavi (173775)
Blašković, L.
30
(15+15+0)
1.
6.00 Tretmani voća poslije berbe (173853)
Jemrić, T.
30
(16+4+10)
1.
6.00 Metodologija istraživanja ruralnih zajednica (173807)
Žutinić, Đ.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (173818)
Mesić, M.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Napredni sustavi istraživanja u entomologiji (201053)
Lemić, D.
30
(10+10+10)
1.

2. semestar, 1. godina

3. semestar, 2. godina

4. semestar, 2. godina

5. semestar, 3. godina

6. semestar, 3. godina