Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Biološki i fiziološki čimbenici proizvodnje i primjene ukrasnog bilja (173300)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Vježbe u praktikumu 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ines Han Dovedan
izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ines Han Dovedan
prof. dr. sc. Ines Han Dovedan

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -