Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Financijski menadžment (201090)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 17
Seminar 13
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Zoran Grgić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 70%
Vrlo dobar (4) 80%
Izvrstan (5) 93%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Vesna Očić
doc. dr. sc. Vesna Očić

Opis predmeta

Cilj modula je ovladati osnovnim i naprednim znanjima i tehnikama financijskog menadžmenta u agrobiznisu.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Položeni ispiti iz Menadžmenta na MS studiju.

Oblici nastave

 • Konzultacije
  Po dogovoru
 • Predavanja
  Prezentacija osnovnih vještina i tehnika financijskog menadžmenta
 • Provjere znanja
  Seminarska provjera primjene stečenog znanja na konkretnim primjerima

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1.Izdvojiti financijski sustav unutar poslovnog sustava u agrobiznisu pismeno
2.Ustanoviti bonitet financijskog poslovanja poslovnog sustava u agrobiznisu pismeno-seminar
3. Usporediti poslovanje dva ili više poslovna sustava na temelju ekonomsko-financijskih metoda poslovne analize pismeno-seminar

Način rada

Obaveze studenta

Uspješno izrađen i prezentiran seminarski rad

Tjedni plan nastave

 1. P: Definicija i uloga financijskog menadžmenta, Ciljevi financijskog menadžmenta
 2. P: Financijski menadžment i financijski menadžer
 3. P: Organizacija funkcije financijskog menadžmenta , Financijski menadžment i tijek gotovine
 4. P: Financijski menadžment i stvaranje konkurentnih prednosti,Efikasnost i stabilnost financijskog sustava
 5. P: Menadžment radnog kapitala, Ulaganje u radni kapital (kapitalnu imovinu) u poljoprivredi
 6. P: Kratkoročni izvori financiranja, Menadžment gotovine, potraživanja i zaliha, Politika naplate
 7. P: Upravljanje projektima, Investicijsko planiranje
 8. P: Investiranje u mala i srednja poduzeća
 9. P: Primjeri financijske analize poslovnih subjekata u agrobiznisu
 10. Izbor primjera za studentske seminare
 11. P: Rizik i financijski menadžment, Metode mjerenja rizika
 12. S: Poredbeni financijski izvještaj i postupak horizontalne financijske analize, Strukturni financijski izvještaj i postupak vertikalne financijske analize
 13. S: Pokazatelji i sustavi pokazatelja financijske analize poslovanja
 14. S: Planiranje i izbor financiranja
 15. S: Metode određivanja financijske krize poduzeća analizom bilance, te računa dobitka i gubitka i računa novčanih tijekova

Obvezna literatura

 1. Grgić, Z.; Očić, V.; Šakić Bobić, B. (2015): Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Agronomski fakultet, Zagreb
 2. Vidučić, LJ.; Pepur, S.; Šimić Šarić, M. (2015): Financijski menadžment, RRiF, Zagreb

Preporučena literatura

 1. E. Copeland, T.; Weston, J.F.; Shastri, K. (2005): Financial Theory and Corporate Policy,Addison-Wesley
 2. E. Copeland, T.; Weston, J.F.; Shastri, K. (2005): Financial Theory and Corporate Policy,Addison-Wesley
  Van Horne, J.C.; Wachowicz, J.M. (2005): Fundamentals of Financial Management, Pearson Education
 3. E. Copeland, T.; Weston, J.F.; Shastri, K. (2005): Financial Theory and Corporate Policy,Addison-Wesley
  Van Horne, J.C.; Wachowicz, J.M. (2005): Fundamentals of Financial Management, Pearson Education
  Brigham, E.F.; Houston, J.F. (2015): Fundamentals of Financial Management, Cengage Learning