Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Istraživanja i predviđanja kakvoće voda u poljoprivrednim prostorima (173773)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ivan Šimunić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Ivan Šimunić
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Ivan Šimunić
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ivan Šimunić
prof. dr. sc. Ivan Šimunić

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -